کشتیار با هدف یاری رساندن به کشاورزان، متخصصین و علاقه مندان به بخش کشاورزی دائره المارف جامعی از اطلاعات کاربردی در مورد محصولات مختلف کشاورزی ارائه نموده است و تلاش می نماید تا به زبانی ساده و گویا مطالب مفید و کاربردی را در دسترس همگان قرار دهد. هدف اصلی کشتیار تسهیل دسترسی به دانش تخصصی در قالب اطلاعات روان، ساده و کاربردی در شاخه های مختلف کشاورزی است تا برای طیف گسترده مخاطبین قابل استفاده و مفید باشد.