GIS (سامانه های اطلاعات جغرافیایی)، یک بانک اطلاعاتی نوین، فراگیر و نسبتا هوشمند است که اطلاعات گرافیکی (مکانی) و اطلاعات غیرگرافیکی (توصیفی ـ مقداری) مربوط به زمینه های گوناگون به صورت یکجا در آن جمع شده و قابلیت پردازش، تجزیه و تحلیل دارند. سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری قدرتمند برای کار با داده های رقومی است. این نوع داده ها از نظر فیزیکی حجم کمتری را نسبت به روشهای سنتی اشغال می کنند. در این محیط می توان از ترکیب داده های مورد نظر، ویژگی های گوناگون مکانی- زمانی را بدون محدودیت با یکدیگر ادغام نموده و پدیده و امکانات جدیدی را بر حسب نیاز و یا ایده به نمایش گذاشت. به طور خلاصه GIS میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای تولید و ذخیره پایگاه داده ها، تولید نقشه، مدلسازی و در نتیجه دستیابی به راهکارها و اطلاعاتی ارزشمند برای تصمیم گیری های مدیریتی بکاربرده شود.

انجام پروژه های جی آی اسی (GIS):

 

در اغلب موارد دروس مربوط به جی آی اس به صورت کاملا تئوری تدریس شده که این مساله دانشجویان را در انجام پروژه GIS خود با مشکل روبرو مینماید و باعث میشود که پروژههای خود را به شکلی مبتدی ارائه دهند و به دنبال یک همراه و همکار خوب برای پروژههای دانشجویی GIS خود باشند. کیفیت در انجام پروژه های GIS از اهمیت ویژهای برخوردار است. انجام و ارائه یک پروژه با کیفیت میتواند راهی برای تمرین و تلسط بیشتر و در ادامه اشتغال برای دانشجویان باشد. این خدمت (انجام پروژه های GIS) توسط کارشناسان و اساتید حرفهای و با سابقه جی آی اس انجام می شود. شما میتوانید صفر تا صد نحوه انجام پروژه خود را از همکاران ما یاد بگیرید و بر آن مسلط شوید.