تاریخچه و معرفی محصول انار

کشت انار از دوران باستان متداول بوده و نام انار در کتابهای مقدسی همچون تورات و انجیل، آئين زرتشت و کتب رومی سه قرن پیش از میلاد  به میان آمده و در قرآن کریم نیز (سوره مبارکه انعام آیات 99 و 141 و سوره مبارکه الرحمن آیه 68) از آن نام برده شده است.  همچنین در کتیبه های تخت جمشید کنده کاری های انار قابل مشاهده می باشد که خود بیانگر قدمت کاشت آن در ایران می باشد.
انار با نام علمی (Punica granatum L.) متعلق به خانواده Punicaceae است. کشور ایران خاستگاه انار بوده و از نظر تنوع، کیفیت، سطح زیر کشت، تولید و صادرات این محصول مقام اول دنیا را داراست. پس از ایران بالاترین سطح زیر کشت و تنوع ارقام انار مربوط به هندوستان، ترکیه و اسپانیا است ولی طی سالیان اخیر کشورهای چین و آمریکا نیز مبادرت به احداث باغهای انار در سطح گسترده کرده اند و کشورهای اسپانیا، آرژانتین و آفریقای جنوبی در صدد کاشت و سرمایه گذاری در این خصوص می باشند (تاتاری و همکاران، 1390). سطح زیر کشت انار در کشور حدود 6/74785 هکتار، میزان توليد 7/396983 تن با متوسط عملکرد 7/10 تن در هکتار است.

آنچه مسلم است کشت انار و بهره برداری از آن از زمان باستان متداول بوده است مثلا در کتب مذهبی آمده است (به نقل از دایرﺓالمعارف بریتانیکا) که در آئین زرتشت نیز کشت و کار درخت انار در منازل امر نیکو محسوب میگشته و همچنین در کتیبه های تخت جمشید میتوان کنده کاریهای بزرگ انار را مشاهده کرد و این خود نشانه شناخت ایرانیان از انار و کشت و کار آن است . چنانچه گفته شده است ایران اولین زادگاه انار و پس از آن در نواحی آسیای مرکزی و به شمال افریقا و یونان راه یافته است. در کتب روم مربوط به سه قرن پیش از میلاد مسیح نیز از انار و درخت آن نام برده شده است.

تئوفراستوس پدر گیاهشناسی 300 سال قبل از میلاد مسیح(ع) بر درخت انار شرح نگاشته. بر حسب آنچه در انجیل آمده است حضرت سلیمان باغی از انار داشته است. همچنین وقتی بنی اسرائیل در بیابان برهوت سرگردان بوده اند، به خاطر از دست دادن آسایش خود در مصر غصه میخوردند و آرزوی انارهای خنک میکردند.

انار در افسانه های باستان نزد بعضی از اقوام به جهت دانه های فراوانش بعنوان سمبل عامیانه ثروت و تولید شناخته می شده است از اینرو در بعضی از نواحی ترکیه هنوز هم تازه عروسان یک انار رسیده را در مراسم ازدواج به زمین میکوبند تا بدانند چند دانه به بیرون پرتاب میشود و آنرا نشانه تعداد فرزندان خود میدانند. همچنین انار در یونان باستان سمبل عشق و تولید شمرده میشده، بنابر افسانه ها این درخت از خون اوژستیس به وجود آمده، در بعضی نواحی آسیای باستان، گاهی بعنوان خدای جوان در حال مرگ بنام ریمون نامیده میشده چنانچه اعراب نیز بدان رمان میگویند.

گل انار برای کارتاژیها (فینیقیه ایها) جنبه تقدس داشته و با این انگیزه از انار باغهایی را احداث نمودند. هومر شاعر یونانی در قرن هفتم قبل از میلاد از درخت انار در کتاب ادیسه نام برده است و از آن درختی بعنوان درختی که در باغهای فریسه و فریجیه پرورش داده میشده یاد کرده است. یونانیان قدیم بر این عقیده اند که آفردیت الهه عشق این گیاه را در یونان کاشته و وجود آن سبب گشایش و فراوانی میگردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: خاكهاي مناسب درختان انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار