اقدامات حین برداشت میگو از استخر


1.    توری دریچه خروجی را خارج کنید و سپس تخته‌ها را یکی پس از دیگری بردارید.
2.    بعد از اینکه میگوها در کیسه تور به مقدار 20-25 کیلوگرم جمع شدند تخلیه نمائید.
3.    به آرامی میگوها را از کیسه تور برداشت نموده و به سبد‌ها انتقال دهید و به مدت 2-3 دقیقه در آب خیلی سرد فرو ببرید تا میگوها بی حس شوند.
4.    میگوها را به سبدهای مشبک و در آب حاوی متابی سولفیت سدیم دارای غلظت 7-8% انتقال دهید و به مدت 7-5 دقیقه شناور نمائید.
5.    میگوها را آبکشی و وزن کنید.
6.    میگوها را در سبدهای مخصوص حمل ریخته با یک لایه یخ روی کف سبد سپس یک لایه میگو و لایه بعدی دوباره یخ به همین ترتیب تا پرشدن سبد.
7.    میگوها را در وسیله نقلیه سردخانه دار بارگیری نموده و فوراً به کارخانه عمل‌آوری انتقال دهید. 

در کشتیار بیشتر بخوانبم: اقدامات قبل از برداشت میگو

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری