یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نیاز سرمایی درختان گردو

نياز سرمايي ارقام گردو متفاوت است و از 400 الي 1600 ساعت متغير مي باشد. بنابراين اغلب توليد گردو در مناطقي از ايران است كه نياز سرمايي درختان برطرف مي شود . اگر نياز سرمايي گردو به علت زمستان گرم تامين نشود، درختان تا اواخر خرداد خواب مي مانند و چون در اين حالت جوانه به اندازه كافي رشد نمي كند ، محصول كافي توليد نمي شود . مطالعات نشان داده است جوانه گل ارقام زودبرگ ده سريع تر از ارقام ديربرگ تكامل مي يابد و به عبارت ديگر نياز سرمايي كمتري دارند . با اين حال در ايران در اغلب ارقام در اوايل دي ماه نياز سرمايي تامين مي شود . نياز سرمايي كم براي ارقام و ژنوتيپ هاي گردو يك ويژگي مهم به حساب مي آيد زيرا با عث مي شود اين ژنوتيپ ها بتوانند درمناطق گرمتر نيز رشد كنند. بذور گردو نيز براي جوانه زني منظم نياز به سرمادهي به مدت 90 روز دارند.

با کشتیار بهتر بکاریم: نیاز گرمایی درختان گردو

بذور در طي اين مدت بايد در شرايط مرطوب نگهداري شوند و هواي كافي به آنها برسد و بذور در طول چينه سرمايي نبايد خشك شوند. مطالعات نشان داده است جوانه گل ارقام زودبرگ ده سريع تر از ارقام ديربرگ تكامل مي يابد و به عبارت ديگر نياز سرمايي كمتري دارند . اما يخ زدن و ذوب شدن متوالي به آوندهاي چوب صدمه مي زند و سبب انسداد آوند چوبي مي شود . گردوهاي ايراني در صورتي به سرماي زمستان مقاوت نشان مي دهند كه سرما به تدريج در طول استراحت گيا هي اثر كند . جوانه هاي گردو در حالت خواب بين 15 تا 30 درجه سانتي گراد زير صفر را تحمل مي كنند . اما عارضه پوسته پوسته شدن تنه درخت كه گاه ناشي از يخ زدگي است رخ مي دهد.گزارش شده كه بين عرض جغرافيايي و مقاومت به سرما ، همبستگي مثبت وجود دارد بطوري كه در عرض هاي بالاتر مي توان گردوهاي مقاوم تر به سرما يافت.

با کشتیار بهتر بکاریم: نقشه کاشت باغ درخت گردو

لذا مي بايست در موقع كاشت به نوع ژنوتيپ از نظر ميزان مقاومت به سرما و ميزان نياز سرمايي توجه داشت به طوري كه در مناطقي با زمستان هاي بسيار سرد، بايد ارقامي كشت شود كه به سرماي زمستان مقاومت كافي داشته باشند. اين ارقام بايد زودرس باشند و زود خزان كنند تا در اوايل زمستان در خواب عميق باشند . هم چنين بروز دماهاي زيرصفر و يخبندان در اوايل بهار سبب سرمازدگي شاخه هاي سال جاري و به خصوص گل ها مي شود . لذا انتخاب ارقام دير برگ ده مي تواند يكي از اهداف برنامه هاي اصلاحي باشد

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو