خاك زراعي مناسب جهت زعفران

خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد. جهت رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب زمین­های حاصلخیز و زهکشی شده بدون درخت با خاک(لومی، لیمونی، رسی و شنی) و آهک دار که pH آن بین 7-8 باشد بر زمین های شور، فقیر و مرطوب، اسیدی­ترجیح داد.

زعفران در بسياري از خاكهاي زراعي موجود قابليت توليد دارد و بهترين خاك آن خاك داراي ساختمانی متوسط، كم و بيش نرم با نفوذپذيري خوب باشد. اين گياه در خاك هاي سيليسي، رسي، آهن­دار و گچي رشد مناسبي دارد

زمين زعفران بايد داراي بافت متوسط، نسبتاً عميق، فاقد سنگريزه، EC پائين و داراي زه­كش طبيعي باشد.

در کشتیار بیشتر بدانیم: کوددهی و محلول پاشی زعفران

پس از انتخاب زمين با توجه به عناصر معدني و درصد مواد آلي خاك، لازم است زمين را در پائيز و زمستان يك شخم عميق 25 تا 30 سانتي متر زد و با پخش كود حيواني و كودهاي شيميايي نسبت به بهبود خواص فيزيكي و شيميايي خاك اقدام نمود. از نظر تغذيه­اي متغيرهاي شيميايي داراي بيشترين تأثير بر عملكرد زعفران به ترتيب مواد آلي، فسفر قابل استفاده ازت معدني و پتاسيم تبادلي است. تخصیص کود به اراضی زعفران کاری باید بر اساس تجزیه خاک، میزان مواد آلی و نسبت کربن به ازت آن انجام گیرد و توصیه اکید، تجزیه خاک جهت تعیین نیاز کودی منحصر به هر مزرعه می باشد.

در مجموع مي توان گفت اين گياه از نظر تغذيه­اي گياهي كم توقع محسوب مي­شود و به مواد غذايي فراوان احتياج ندارد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: کوددهی برای نمو مناسب گیاه انبه

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران