مناطق کشت و پراکنش چای در ایران و جهان

سطح زیر کشت چای در ایران در مناطق شمالی کشور در دشت و کوهپایه ها واقع شده است. به طوریکه 39% باغات در دشت احداث شده و بقیه در مناطق کوهپایه ای واقع شده اند. مناطق اصلی پنجگانه کشت چای در ایران عبارتند از :رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر در استان گیلان و تنکابن در استان مازندران، البته در شهرهای دیگر نیز مانند صومعه سرا، فومن، رامسر و چالوس نیز کشت چای آنجام می گیرد ولی سطح زیر کشت آنها به مقدار قابل توجهی نیست.
مصرف سرانه چای در کشور سالیانه1.5 کیلوگرم است بنابراین مصرف سالیانه چای در ایران بالغ بر 90 هزار تن می شود که نیمی از آن در داخل و نیمی از خارج تامین می شود. ایران مقام دهم را در بین کشورهای تولید کننده چای دارد از نظر میزان مصرف بر اساس آمارها مقام یازدهم را در بین کشور های مصرف کننده چای به خود اختصاص داده است . از لحاظ اشتغال زایی بیش از پنجاه هزار خانوار کشاورز به کشت و تولید چای مشغول هستند.

با کشتیار بیشتر بکاریم: نیازهای زیستی محیطی محصول چای

بر اساس آمار و اطلاعات ، توليد چاي سياه در جهان در سال 2000 در حدود 3.27 میلیون تن بود که این میزان، به طور عمده مربوط به اراضي زير كشت واقع در قاره هاي  آسيا و آفريقا بود. در سال 2000 قاره آسیا با 2.5 میلیون تن از 3.27 میلیون تن کل تولید دنیا حدود 82.4 درصد تولیدات جهان را به خود اختصاص داده است پس از آسیا قاره آفریقا با 13.6 درصد توليدات جهاني چاي را به خود اختصاص داد. طي سال های 1992 تا 2000 سهم قاره آسيا از كل توليدات جهاني تقريبا ثابت بوده به گونه اي كه در پايين ترين سطح توليد نسبت به سال1998 معادل 80 درصد بالاتر ین سطح آن مربوط به سال 1992 است که 85.2 درصد را نشان می دهد همان گونه كه ذكر شد عمده توليدات  چاي مربوط به دو قارهء آسيا و آفريقا است كه بيشترين كشورهاي تولید کننده چاي در اين دو قاره كشورهاي در حال توسعه مي باشند. سهم اين كشورها در توليدات جهاني چاي بين92.8 در سال 1993 تا 95.3 در سال 1998 در نوسان بوده است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: واریته های چای در استان گیلان

كشور هندوستان حدود 25 درصد توليد جهاني چاي را در حال حاضر به خود اختصاص داده است روند توليد چاي در جهان طی سال های 1992 تا 2000 از 2.494 به 3.027 هزار تن در سال 2000 رسیده است نرخ  رشد متوسط سالانه طي دورهء مورد نظر 2.4 درصد بوده است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی چایکاری