نیازهای آب و هوائی گردو -لقاح

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف-لقاح

•    لقاح در گردو بیشتر به صورت شالازوگامی است
•    هوای خنک رطوبت نسبی کم باعث کاهش رشد لوله گرده می شود.
•    شش تا هفت روز بعد از گرده افشانی لقاح انجام می شود
•    چند جنینی نابجا با منشاء بافت خورش در گردوی سیاه دیده می شود

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای آب و هوائی گردو - تشکیل و رشد میوه

در گیاهانی که دانه گرده زودتر از رسیدن اندام مادگی،مراحل رشد خود را طی می کند،اتفاق می افتد و به آن نرپیش‌رسی یا پروتاندری(به لاتین:Protandry) می‌گویند.

این پدیده را میتوان در گردوی ایرانی، پسته، فندق، ذرت، کاهو، گل استکانی، کاج،اسفناج،هویج،کاسنی،گل مریم و... مشاهده کرد. مناطق گرم و خشک حالت نرپیش رسی را تشدید می‌کند،اما مناطق ساحلی این پدیده را کاهش میدهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو