تاثیر عوامل آب و هوایی بر رشد و نمو انار

درخت انار در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد می کند ولیکن بیشترین رشد و توليد محصول را در مناطقی با تابستانهای گرم و طولانی دارد. محدوده کاشت آن تا 41 درجه عرض شمالی و جنوبی همراه با انجیر و زیتون می باشد. بهترین ارتفاع برای پرورش انار 1000 تا 1700 متر از سطح دریا می باشد. انار بومی مناطق نیمه گرمسیری (درجه حرارت 5- تا 40 درجه سانتیگراد) است و گرمای زیاد باعث سوختگی و سرمای زیاد سبب ترکیدگی آن می گردد و از لطافت پوست و مرغوبیت میوه می کاهد. در مناطق مرطوب برای شکستن دوره خواب به 200 تا 400 ساعت درجه حرارت زیر 7 درجه سانتیگراد نیاز دارد. میوه جهت رسیدن کامل به تابستانهای گرم و طولانی و پائیز خشک و بدون باران احتیاج دارد زیرا بارندگی فصل پائيز و سرمای زودرس هوا موجب ترکیدگی میوه و ضایعات زیاد می شود. همچنین هوای خنک و وجود اختلاف درجه حرارت شب و روز به رنگ گیری پوست و دانه ها کمک می کند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گياه شناسي محصول انار