پنج شنبه، 14 مرداد 1400

نقش دمای هوا در زنبور داری

 کلیه فعالیت های زنبور عسل در شرایط دمایی خاص می باشد بطوری که دمای مناسب منطقه پرورش نوزاد حدود 33.5 درجه سانتی گراد می باشد. زنبور عسل در درجه حرارت 16 تا 32 درجه سانتی گراددر حداکثر فعالیت می باشد و از 34 تا 39 درجه سانتی گراد و 16 تا 8 درجه سانتی گراد به تدریج از فعالیت آنها کاسته می شود و در دمای کمتر از 8 درجه و بیشتر از 39 درجه از کندو خارج نمیشوند . بنابراین توجه به آمار دمایی منطقه و سابقه آن در سالهای مختلف و پیش بینی های دمایی کمک فراوانی به صنعت زنبورداری خواهد نمود .
قابل ذکر است کارهای روزمره زنبوردار نیز باید در شرایط دمایی مناسب انجام پذیرد به عنوان مثال:
1-    در استفاده از داروهای مختلف و مبارزه با بیماری ها شرایط دمایی مناسب الزامیست.
2-    بازدید از کندو می بایست در شرایط مناسب دمایی صورت گیرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش بارندگی در زنبورداری

3-    نوع تغذیه در فصول مختلف و شرایط دمایی متفاوت نیز دارای تفاوت می باشد و رعایت این موضوع در صنعت زنبورداری دارای اهمیت خاص می باشد .
4-    در زمان کوچ در واقع شرایط دمایی محل فعلی زنبورستان و محل جدید می بایست مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت یکی از عوامل تاثیرگذار بر زمان جابجایی محل زنبورستان تغییر شرایط دمایی می باشد .
5-    وجود دمای مناسب و آگاهی از پیش بینی های شرایط جوی جهت برنامه ریزی در انجام امور زنبورستان مانند بازدید از کندوها ، تغذیه ، پچ گیری ، پیوند ، تولید ژل رویال و ... از اهمیت بسزایی برخوردار است که در صورت عدم رعایت موضوع با شکست مواجه خواهد شد .
6-    در خصوص بچ گیری مصنوعی یکی از پارامترهای مهم هواشناسی پیش آگاهی دمایی می باشد . چنانچه شرایط دمایی مناسب نباشد عملیات تکثیر موفق نخواهد بود. علاوه بر شرایط دمایی مناسب آگاهی از روند تغییرات دما در روزهای آتی که بر فعالیت های زنبور موثر است نیز لازمه کار می باشدتا ملکه حاصله در شرایط دمایی مناسب پرواز جفت گیری را انجام داده و در نهایت هدف بچ گیری که تکثیر کلنی های زنبور عسل هست برآورده گردد .
7-    سرمای دیر رس بهاره و تغییرات ناگهانی شرایط دمایی بر پوشش گل و گیاه منطقه و سرمازدگی آنها موثر خواهد بود که عدم آگاهی از این موضوع میتواند خسارات زیادی به کلنی های زنبور عسل وارد نماید . 
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری