اختلاط آب در استخرهای پرورش ماهی

     فراوانی پلانکتون ها در استخر های ماهی منجر به لایه بندی حرارتی می شود. پلانکتون ها دارای دوره زندگی کوتاهی هستند لذا همواره یک ریزش دائمی از پلانکتون های مرده به منطقه هیپولیمینیون وجود دارد که در آنجا بسرعت سبب تهی شدن آب از اکسیژن می شود. زیرا در این منطقه غلظت مواد احیا کننده زیاد است. شکست لایه بندی حرارتی باعث آمیزش آب لایه های فوقانی با تحتانی شده که منجر به مصرف اکسیژن توسط مواد احیا کننده می گردد که می تواند سبب مرگ ماهی شود. از دلایل مهم این اختلاط را می توان کاهش ناگهانی حرارت آب های سطحی و نزول آن به اعماق و بالا راندن آب لایه هیپولیمنیون به لایه های فوقانی نام برد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم:  تولید اکسیژن از طریق فتوسنتز

ریزش باران های سرد و جریان های سطحی با حرارت پایین پس از ورود به استخر می تواند باعث اختلاط آب گردد. با افزایش املاح در آب، قابلیت انحلال اکسیژن کاهش می یابد. از آنجایی که پرورش ماهی عموما در آب های داخلی و با شوری قابل چشم پوشی صورت می گیرد پس این مورد اهمیت چندانی ندارد.