انواع آفات مهم محصول سیر

آفات مهم سیر عبارتند از :    1- مگس سیر                 2- کرم سیر         3 - تریپس پیاز و سیر

1-    مگس سیر(Hylemia ) : از علائم خسارت مگس سیر این است که در زمانیکه سیر رشد خود را شروع می کند برگها به رنگ زرد متمایل شده،چروکیده می گردند و رشد گیاه متوقف مشود،راه مبارزه با ایت آفت سمپاشی با حشره کش های توصیه شده در اردیبهشت ماه می باشد،یکی از روش های مبارزه زراعی با این آفت رعایت تناوب زراعی و شخم عمیق قبل از کاشت می باشد.

2- کرم سیر(Dypes ulula):

این آفت بومی همدان است و شیوع آن خسارت کمی و کیفی فراوانی را به بار می اورد به طوری که مقدار ضایعات ناشی از آن به ویژه در انبار رابطه مستقیمی با زمان برداشت محصول از مزرعه دارد و تاخیر در برداشت،سبب خسارت به سوخ های سیر پس از یک ماه نگهداری می شود.در صورتی که اگر تاریخ برداشت با توجه به بیولوژی آفت و رسیدن فیزیولوژیک تنظیم شود،یکی از بهترین و موثرترین روش های کاهش خسارت و کنترل آفت است.هر چه آلودگی به این آفت در مزرعه بیشتر باشد مقدار آن نیز در انبار بیشتر است یعنی هرچه محصول سیر دیرتر برداشت شود،پروانه های کرم سیر فرصت بیشتری برای تخم گذلری در مزرعه دارند و محصول را بیشتر آلوده می کنند.نتایج تحقیقات نشان داده است که برداشت سیر در استان همدان از تاریخ 20 لغایت 30 تیرماه ،آلودگی سوخ خای سیر را به آفت کاهش می دهد و مقدار آلودگی به 1 تا 2 در صد می رسد. در چنین شرایطی نیاز به استفاده از مواد شیمیایی برای ضد عفونی نیست.برای ضد عفونی سیر با مواد شیمیایی از قرص فستوکسین استفاده می نمایندعدم دقت در استفاده از این گازها اثرات سویی روی سیرهای بذری و صادراتی دارد بطوریکه استفاده بیش از اندازه سیرچه ها را نرم و پلاسیده نموده،رنگ آنها را نباتی می کند.

-3 تریپس سیر Thrips tabaci Lindeman:

این گونه آفت که گونه ای بسیار پلی فاژ با انتشار جهانی بوده ودارای میزبانهای متعددی از جمله پیاز، توتون، پنبه،کلم ، گل کلم، کتان، چغندر قند، کنف، سیب زمینی با بادمجان، خیار، خربزه، گوجه فرنگی، لوبیا، نخود، کرفس،شلغم و جعفری می باشد. اولین زمان ظهور آفت در مزرعه سیر مصادف بامرحله سه برگی شدن می باشد هر چند در طول دوره کاشت سیر کل جمعیت آفت دستخوش نوسانات زیادی می شود.
- مشخصات و علایم ظاهری: رنگ این حشره زرد مایل به سبز و طول آن در حدود یک میلی متر است شاخکها 7 مفصلی و سینه اول پهن و بالها باریک و زرد رنگ است.
زیان آفت: این حشره وارد برگهای کوچک میانی گیاه میزبان می شود و از شیرۀ آن تغذیه می کند در نتیجه گیاه مورد حمله تغییر رنگ می دهد  و کمرنگ می شوند.

- روشهای کنترل :
 1- برای مبارزۀ زراعی با این حشره باید علفهای هرز مزرعه از بین برده شوند.
2- استفاده از ارقام زودرس: ارقام زودرس در مقایسه با ارقام دیررس نسبت به این مقاومتر می باشد.
3- شخم: باتوجه به اینکه این حشره زمستان را در عمق 6-8 سانتیمتری خاک سپری می کند، بنابراین اجرای شخم با گاو آهن برگردان داری که بتواند آن را به اعماق پایین ببرد در کاهش جمعیت آفت مؤثر است.
4- استفاده روشهای مبارزه بیولوژیکی: این حشره دارای دشمنان طبیعی متعددی است. این دشمنان می توان لاور بالقوری سبز و کفشدوزک را نام برد.
5- مبارزه شیمیایی: استفاده از سموم دیازنیون 60%Ec  به مقدار 5/1 -1 لیتر در هر هکتار و یا مالاتیون 57% Ec به مقدار 2 لیتر در هر هکتار و دیکلرووس 50% Ec به مقدار 2- 5/1 لیتر در هکتار مورد مصرف قرار دارد.