یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

‌اصلاح شرایط ‌و‌ کيفيت‌آب‌‌‌ ‌سمپاشی


اقداماتی‌که‌می‌توان‌برای ‌اصلاح شرایط  ‌و‌کيفيت‌آب‌‌‌ ‌سمپاشی‌انجام‌داد...

ذرات‌جامد معلق‌در‌آب:
  اینکه آب مورد استفاده برای سمپاشی از یک چاه و یا منبع آب سطحی باشد، وجود ذرات جامد معلق در آن میتواند منشا مشکلاتی از جمله برای دستگاه سمپاش باشد. برای  رفع  این مواد جامد میتوان از روش رسوب گذاری یا صاف کردن استفاده نمود. در روش رسوب گذاری آب مورد استفاده برای مدتی بلااستفاده می ماند تا ذرات معلق در آن ته نشین شوند. در روش صاف کردن  آب مورد نظر از فیلترهایی به منظور جداکردن ذرات جامد معلق در آن عبور داده میشود. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: ادجوانت ها و سورفکتانت ها در سمپاشی

کاهش تاثیر آب سخت:

کیفیت آب (سختی و pH آب) می تواند در بین منابع آب بسیار متفاوت باشد. لذا بررسی کیفی آبهای  مورد استفاده برای سمپاشی بسیار ضروری است. برای این کار میتوان از آزمایشگاههای کنترل کیفی آب و  یا کیتهایی که بدین منظور در بازار وجود دارد، استفاده نمود. معمولا سازمانهای آب و یا مراکز بهداشت کیفیت آب، پایش منظمی برای اطلاع از مناطق تحت پوشش خود انجام میدهند. در این  حالت میتوان بدون هزینه از اطلاعات موجود آنها برای اطلاع از کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی استفاده نمود.