یک شنبه، 30 شهریور 1399

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

پروانه چوبخوار پسته(کرمانیا) به دلیل سیکل زندگی پیچیده ای که دارد و به دلیل عدم شناخت آن علیرغم مبارزات شیمیایی گسترده ای که بر علیه آن شده به یکی از آفات درجه اول پسته کشور تبدیل شده است. این آفت در تمام نقاط پسته خیز کشور وجود دارد و خسارات ناشی از آن نسبتا زیاد است.
 لارو کامل زمستان گذران آن از اواسط اسفند شروع به خارج شدن از شاخه ها میکند و اوج آن در ابتدای فروردین است و خروج آنها حدود یک ماه طول میکشد. هر کدام از این لارو ها پس از 5 روز به شفیره تبدیل می شوند و در پایان فروردین و اوایل اردیبهشت حشرات کامل ظهور پیدا می کنند. از ابتدای اردیبهشت تخمگذاری شروع می شود و تا میانه اردیبهشت طول می کشد. و از میانه اردیبهشت نخستین تخم ها تفریخ شده و لارو از آن خارج می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: انواع آفات درخت پسته

بهترین زمان مبارزه شیمیایی بر علیه این آفت زمانی است که 65 درصد از حشرات بالغ از پیله ها خارج شده باشند. لذا با توجه به این که این زمان بسته به شرایط آب و هوایی بسیار متغیر می باشد تعیین این تاریخ برای بالا رفتن راندمان سمپاشی ها و کاهش تعداد سمپاشی ها و کنترول آفت بسیار اهمیت دارد.
یکی دیگر از روشهای مبارزه بر علیه این آفت رهاسازی زنبور های پارازیت است که از شفیره آن تغذیه میکند و بهترین زمان برای رها سازی این زنبور زمانی است که 50 درصد شفیره ها تشکیل شده اند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته