کلیات نیازهای آب و هوایی کلزا

کلزا، محصول مناطق معتدله است، اما با اصلاح ارقام جديد، سازگارى اين گياه به‌مناطق سرد نيز گسترش يافته است. کلزا در تمام مراحل رشد، تا حدودى نسبت به سرما مقاوم است و در حالت روزت تحمل آن بسيار زياد مى‌گردد. درجه حرارت پايه اين گياه معمولاً ۵ درجه سانتى‌گراد در نظر گرفته مى‌شود. درجه حرارت‌هاى بالا و پائين تأثير منفى بر عملکرد دانه مى‌گذارند و درجه حرارت مطلوب براى رشد و نمو کلزا ۳۰-۲۵ درجه سانتى‌گراد مى‌باشد، البته اين گياه، قادر است براى دوره‌هاى کوتاه، دماى ۴۰ درجه سانتى‌گراد را نيز تحمل کند. چنانچه درجه حرارت مرحله رويشى بالاتر از مرحله گل‌دهى و دانه بستن باشد، عملکرد نهائى افزايش خواهد يافت.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اهمیت اقتصادی، تکامل و اصلاح کلزا

دامنه فتوپريود براى کلزا بسيار گسترده است به‌طورى که در دامنه ۱۰ الى ۲۴ ساعت روشنائى قادر به‌ رشد و نمو مى‌باشد، به‌طور کلى کلزا يک گياه روزبلند است و براى انتقال از مرحله رشد رويشى به‌‌زايشى نياز به روزهاى بلند دارد و با افزايش طول روز گل‌دهى تسريع مى‌شود. در گياهان حساس به طول روز براى اينکه بتوان طول روز را در محاسبه سرعت نمو وارد کرد، از واحدى به‌نام فتوترمال (Phototermal Unit) استفاده مى‌شود که از حاصلضرب درجه حرارت درطول روزبه‌دست مى‌آيد قبل از اینکه  این مرحله از زراعت را شرح دهیم ابتدا نگاهی به تقسیم بندی اقلیمهای مختلف کشورمان وارقام  مناسب هراقلیم میپردازیم چرا که در مدیریت  زراعی به این اصل اعتقاد داریم که هر رقم بایستی در اقلیم خاص توصیه شده خود کشت شود تا بتواند بخوبی از همه منابع وامکانات فراهم شده موجود  استفاده کرده وحداکثر پتانسیل تولید را داشته باشد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا