تکامل و اصلاح کلزا از کلزای سنتی تا ارقام اصلاح شده

کلزای سنتی(HEAR) : هنوز هم تولید شده و حاوی ۲۲ تا ۶۰ درصد اسیداروسیک در روغن و ۱۰۰ تا۲۰۵ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

ارقام یک صفر(LEAR): معمولا واریته های کانادایی بوده و حاوی کمتر از ۵ درصد اسیداروسیک در روغن و تا ۱۰۰ تا ۲۰۵ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله می باشد.

 ارقام دوصفر: نوع تکامل یافته ارقام یک صفر بوده و حاوی کمتر از ۲ درصد اسیداروسیک در روغن و ۱۸تا۳۰ میکرومول گلوزینولات در هر گرم کنجاله می باشند.

ارقام سه صفر: نوع اصلاح شده ارقام شلغم روغنی بوده و اصطلاحا به آنها (Candle) می گویند که دارای حداقل میزان اسیداروسیک، گلوکوزینولات و فیبر می باشد. در سال ۱۹۷۹ نام عمومی Canola در کانادا برای کلیه رقمهای دو صفر منظور گردید.

در کشتی یار بیشتر بخوانیم: ترکیب اسید های چرب و مزایای تغذیه ای روغن کلزا

 روغن کلزا در مقایسه با روغنهای حاصل از دانه های ذرت، آفتابگردان و سویا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع شده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است. کنجاله کلزا با دارا بودن حدود ۵/۴۶ درصد پروتئین و ۵/۳ درصد چربی و ۱۲ درصد فسفر قابل جذب نسبت به کنجاله سویا برتری نشان می دهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا