کاهش خسارت خشگیدگی خوشه خرما

1 - باتوجه به نقش مثبت پتاسیم در کاهش خسارت عارضه، آزمون خاک و گیاه به منظور اطلاع از وضعیت پتاسیم خاک و سایر عناصر غذایی در مناطق خرماخیز باید همگانی شود. حداقل پتاسیم قابل استفاده خاک باید بیشتر از 250 میلیگرم باشد.
2 - از مصرف بیش از حد کودهای شیمیائی ازته خودداری شود، زیرا علاوه بر حساس نمودن گیاه نسبت به تنش‌های محیطی، از طریق برهم زدن تعادل میان عناصر غذایی موجب کاهش جذب پتاسیم می‌شود.
3 - بکارگیری کودهای دامی به دلیل تأمین مواد غذایی و همچنین بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله حفظ ذخیره رطوبت خاک، توصیه می‌شود.
4 - عملیات تنک خوشه با هدف کاهش سطوح تبخیر، بهینه‌سازی مصرف مواد غذایی قابل دسترس گیاه و افزایش خواص کمی و کیفی و بازارپسندی میوه‌ها باید صورت گیرد. بهترین و مقرون به صرفه‌ترین روش تنک براساس نتایج حاصل از مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته، تنک یک سوم نوک خوشه‌ها در مرحله گرده‌افشانی می‌باشد.
5 - پوشش خوشه علاوه بر کاهش خسارت عارضه، در بهبود خواص کمی و کیفی میوه‌ها بسیار مؤثر است. نوع پوشش مورد استفاده باتوجه به هدف کاربرد متفاوت خواهد بود. در مناطق آلوده به عارضه، بهترین نوع پوشش، سبد حصیری می‌باشد که از برگ درختان خرما تهیه می‌شود.
6 - کاربرد سایر پوشش‌ها از جمله توری پارچه‌ای، نایلونی، گونی‌های کنفی و پلاستیکی، کیسه‌های پلاستیکی و بویژه کاغذ کرافت در مناطق آلوده توصیه نمی‌شود. پوشش کاغذ کرافت بدلیل جذب گرما باعث افزایش خسارت عارضه می‌گردد.
7 - عملیات پوشش خوشه را باید در ابتدای مرحله خارک (تغییر رنگ میوه) انجام داد. پوشش فویل آلومینیوم با وجود تأثیر مثبت درکاهش خسارت عارضه، بدلیل گران بودن و یکبار مصرف بودن توصیه نمی‌شود.
8 - میانه‌کاری با محصولاتی نظیر یونجه و سورگوم باعث تعدیل شرایط حرارتی و رطوبتی در نخلستان و کاهش خسارت عارضه می‌گردد. بویژه کاهش یونجه باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیائی و افزایش حاصلخیزی خاک نخلستان ها می‌گردد.
9 - مدیریت صحیح آب بویژه در دوره بحرانی ایجاد عارضه (تیرماه لغایت نیمه اول شهریور بسته به رقم و منطقه) تأثیر بسزایی در کاهش خسارت عراضه دارد. آبیاری با دوره 7 - 4 روز (حدود 94 درصد از نخلستان های کشور با روش سطحی، آبیاری می‌شوند) بسته به شرایط خاک و منطقه ضروری است.
10 - احداث بادشکن بویژه در باغات جدیدالاحداث و در مسیر وزش بادهای گرم و خشک غالب منطقه توصیه می‌شود.
11 - در هنگام آرایش خوشه‌ها (8 -6 هفته بعد از گرده‌افشانی) باید دقت نمود که قسمت قاعده محور خوشه‌ها بویژه در ارقام با دم خوشه‌ بلند و حساس مثل مضافتی و بنت‌السبع آسیب نبینند.
12 – عملیات مبارزه با آفات میوه‌خوار و آسیب‌رسان به خوشه‌های خرما نظیر کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخ‌دار خرما که باعث فراهم شدن شرایط جهت تشدید حساسیت خوشه و میوه های خرما به استرس های محیطی از جمله عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما می‌گردد، به موقع صورت گیرد.
13 – تحقیق در زمینه مکانیزم عمل و نحوه تأثیر عوامل آب و هوایی بر روی فرایندهای بیوشیمیائی بویژه تغییرات آنزیمی میوه خرما باید مدنظر قرار گیرد.
14 – باتوجه به حساسیت متفاوت ارقام مختلف خرما نسبت به عارضه باید میزان حساسیت ارقام تجاری از جنبه مرفولوژیکی آناتومیکی و فیزیولوژیکی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
15 – باتوجه به تأثیر نوع مدیریت نخلستان بر روی شدت عارضه باید با اجرای آموزش های لازم و ترویج ابزارهای مدیریتی در نخلستان ها، مدیریت ضعیف نخلستان ها بهبود یابد. اجرای طرح‌های پایلوت، تحقیقی و ترویجی و نخلستان های نمایشی بهترین روش آموزش نخلکاران می‌باشد، چون بخش قابل توجهی از بهره‌برداران نخل خرما کم سواد یا بی‌سواد هستند و آموزش و پرورش بصری تأثیر قابل توجهی در مقایسه با روش های شنیداری در افزایش و ارتقاء سطح مهارت های علمی و عملی آنها خواهد داشت.
با عنایت به نتایج مطالعات بعمل آمده در این زمینه و گزارشات مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری، بکارگیری روش های یادشده و رعایت اصول مدیریت صحیح باغی در نخلستان ها خسارت عارضه را تا حد قابل قبولی کاهش و به 5٪ می‌رساند


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی خرما