سطح زیر کشت گردو در جهان

-سطح زیر کشت گردو در جهان
بر اساس اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (FAO)، سطح زیر کشت گردو در جهان در سال 1998، 584066 هکتار بوده که نسبت به سال 1997 در حدود 10 درصد افزایش داشته است. تولید جهانی گردو نیز بین 700000-800000 تن در سال برآورد شده است. در بین کشورهای جهان، در سال 2004 چین با دارا بودن 185000 هکتار اراضی زیر کشت گردو به تنهایی حدود 30 درصد از کل اراضی زیر کشت گردوی جهان را به خود اختصاص داده و مقام اول را دارا است. پس از آن آمریکا با 86000 هکتار، ایران با 74979 هکتار، ترکیه با 68141 هکتار و اکراین با 28000 به ترتیب در مقامهای دوم تا پنجم قرار دارند. اروپا 32% تولید کل جهانی این محصول را به خود اختصاص داده و بیشتر، آن در کشورهای فرانسه، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، یونان ویوگسلاوی تولید می شود.
براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان خوار بار جهاني مقدار توليد گردو جهان درسال ۱۹۹۷ برابر ۱۰۹۷۰۶۴ تن بوده است که نسبت به سال قبل ۲/۲ درصد و نسبت به سال پايه (۱۹۸۸) ۲۷ درصد افزايش نشان مي دهد

در بين کشورهاي جهان ، ده کشور هر يک بيش از ۲۰۰۰۰ تن گردو در سال ۱۹۹۷ توليد کرده اند که دربين آنها آمريکا با توليد ۲۴۴۰۰۰ تن، رتبه اول راداراست. اين کشور به تنهايي ۲/۲۲ درصد گردو جهان را توليد مي کند. پس از آمريکا، چين با توليد جهان ۲۴۰۰۰۰ تن دومين کشور عمده توليد کننده گردو به شمار می آید و مقام سوم را ايران با توليد ۱۲۴۸۷۲ تن،  ۴/۱۱ درصد از توليدگردورا بخود اختصاص داده است.

- پراکنش گردو در جهان
 متوسط عملكرد گردو درسال ۱۹۹۷ براساس اطلاعات به دست آمده از فائو در جهان ۲۱۱۶ كيلوگرم در هكتار بوده است كه نسبت به سال قبل با ۷۲ كيلوگرم ونسبت بـه سال ۱۹۸۸ (سال پايه) با ۷۲ كيلوگرم افزايش ، ۵/۳ درصد رشد داشته است.

در بين كشورهاي عمده توليد كننده گردو در سال ۱۹۹۷ كشور روماني با متوسط توليد ۱۴۱۳۶ كيلوگرم در هكتار بالاترين عملكرد را به خود اختصاص داده است و نسبت آن به عملكرد جـــــهاني ۶۶۸ درصد بـالاتر است. پس از روماني، آمريكا با توليد ۳۵۴۷ كيلوگرم در هكتار در جايگاه دوم قرار دارد . كشورهاي ايــران و اكــــراين نيز به ترتيب با عملكردهاي ۲۹۹۰ و۲۳۴۱ كيلوگرم در هكتار دررتبــه هاي بعدي قرار گرفته اند كه بالاتر از عملكرد جهاني بوده است .كشور هند با متوسط توليد ۸۶۸ كيلوگرم در هـكتار پايين ترين عملكرد را در بين كشورهاي عمده توليد كننده اين محـصول به خود اختصاص داده است.                                                                                              
در سال ۱۹۹۷ عملکرد در هکتار گردو در ایران ۲۹۹۰ كيلوگرم بوده كه نسبت به متوسط جهاني ۱۴۱ درصد بوده است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو