بره موم، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم مخلوطی از صمغ چنديا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی سطحی داشته و از يک قشر فوق العاده نازک تشکيل میشود. بره موم سبز مايل به قهوهای است، ولی به رنگهای ديگری نيز وجود دارد. رنگ آن معمولا بستگی به گياهانی دارد که از آنها جمعآوری شده است. بره موم خاصيت آنتی بيوتيکی داشته و در اتر و الکل ٩٦ درصد حل میشود. بره موم يکی ديگر از فراورده های زنبورعسل است که مواد اصلی تشکيل دهنده ا ش را زنبورها از خارج به کندو حمل میکند. به کمک بره موم زنبورها، قابهارا به کندو میچسبانند تا ثابت مانده و در نقل و انتقالات تکان نخورد.

زنبوران در اواخر پاييز با بره موم سوراخ پرواز کندو را کوچک و تنگ میکنند تا گرمای داخلی کندو محفوظ شود و جمعيت بتواند خودش را در داخل کندو گرم نگهداشته و سرمای شديد زمستانی باعث هلاکت زنبورها نشود. بره موم در صنعت پزشکی مصرف زيادی دارد. نقطه ذوب بره موم ٨٣ درجه سانتیگراد است. 

با کشتیار بیشتر بدانیم: زهر، محصول جانبی زنبور عسل

بره موم یک ماده ی سبز یا قهوه ای با حالتی خمیری است که زنبور عسل با جمع آوری صمغ گیاهان آنرا تولید میکنند. بره موم از موم، صمغ و مقدار کمی گرده گل و عسل توسط زنبور عسل تهیه میشود. زنبور عسل برای برداشت و تهیه ی صمغ مورد نیاز برای ساختن بره موم به خارج از کندو مهاجرت میکند. زنبور ها صمغ را  از روی درختان و گیاهان جمع میکنند و به کندو انتقال میدهند.

بره موم به رنگ سیاه، قهوه ای و سبز رنگ در کندوها دیده میشود. رنگ بره موم بستگی به صمغی است که زنبور برای ساختن بره موم استفاده کرده است. به دلیل وجود موم و عسل در بره موم، این فرآورده حالتی چسبنده دارد. به همین دلیل بره موم طبیعی در دمای پایین حالتی سخت و شکننده و در هوای گرم حالتی نرم و خمیری دارد. زنبور ها به کمک پاها و آرواره های خود صمغ مورد نیاز برای ساختن بره موم را جدا میکنند و در کیسه ی پاهای عقبی خود ذخیره میکنند و به کندو میبرند.