مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه انگور


مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه انگور شامل :
   1- خواب زمستانی

2- مرحله کرک دار شدن جوانه ها

3- شکفتگی جوانه ها

4-ظهور اولین برگ

5- مرحله 6-5 برگی

6- دراز شدن گل آذین

با کشتیار بهتربکاریم: کاشت نهال های انگور

7- آغاز گل دهی

8- مرحله کامل گل دهی

9- تشکیل میوه

10- مرحله حبه کوچک

11- آویزان شدن خوشه ها

12- آغاز تماس حبه ها با یکدیگر

در کشتیار بیشتر بدانیم: معرفی محصول هلو و تاریخچه

13- آغاز رسیدن حبه

14- برداشت حبه ها

14- خزان برگ ها