آفات سویا-کرم برگ‌خوار

کرم برگ‌خوار                                                                
     این آفت نیز شب پره ای است از خانواده Noctuidae که نام عمومی آن کرم برگ خوار چغندرقند می باشد. آفتی است چندخوار با پراكنش زياد که می تواند از گیاهان گوناگونی تغذیه نماید و سبب بروز خسارت شود. گیاه سویا یکی از میزبان های ترجیهی این آفت محسوب می شود. دگردیسی این آفت از نوع کامل است و مراحل زیستی آن شامل تخم، لارو، شفیره و حشره‌ي کامل می باشند. این آفت در مناطق سردسیر زمستان را به صورت شفیره در درون خاک سپری می کند ولی در مناطقی که شرایط یخبندان وجود نداشته باشند، می تواند به اشکال مختلف زمستان گذرانی کند. حشرات کامل از اوایل فروردین ظاهر مي‌شوند و پس از مختصری تغذیه،  جفت گیری می كنند. تخم‌گذاری 3 تا 7 روز به طول می انجامد. طول عمر حشرات کامل کوتاه است و معمولا 9 تا 10 روز پس از ظاهر شدن مي‌ميرند. تخم ها به صورت دستجات 50 تا 150 عددی در زیر برگ ها و یا در نزدیکی گل ها و سرشاخه ها قابل رویت هستند . همان طور که در بالا ذکر شد، لاروها پس از تکمیل تغذیه و نشوونماي خود، در داخل محفظه‌ای گلی در درون خاک یا زیر کلوخ ها به شفیره تبدیل می شوند و پس از مدت زمان کوتاهی (بسته به شرایط آب و هوایی) به حشره‌ي کامل تبدیل می شوند. این آفت در مناطق گرم تا 6 نسل و در مناطق سرد 2 تا 4 نسل در سال دارد.
     لاروها از برگ ها تغذیه می کنند و ممکن است ساقه‌ها و غلاف‌ها را مورد حمله قرار دهند. تغذیه‌ي آن ها باعث ایجاد حالت مشبک در برگ ها می شود. تغذیه در سنین بالاتر سبب سوراخ شدن برگ ها می گردد. لاروهای این آفت ممکن است در جمعیت های بالا ظاهر شوند كه در این شرایط، کنترل سریع آن ها ضروری می باشد. بهتر است مبارزه عليه سنین لاروی پایین صورت گیرد. زمانی که 10 تا 20 عدد لارو بر روي حدود 100 بوته مشاهده شوند، می توان اقدام به مبارزه نمود. استفاده از سمومی مانند آوانت و سومی پلوئو زیر نظر کارشناسان گیاه پزشکی، به همراه اقدامات زراعی مانند کشت به موقع، شخم عمیق پس از برداشت و مبارزه با علف های هرز مزرعه می تواند به کنترل جمعیت آفات کمک نماید.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا