ارقام مختلف گردو در ایران

گردوهایی که درنقاط گردو خیز ایران کاشته شده‌اند از گونه گردوی معمولی هستند. این گردوها در نقاط مختلف ایران با نام‌های گونگون محلی نامیده می‌شوند. با وجود تفاوت‌های ظاهری، ممکن است برحی از انواع، رقم واحدی باشند ولی نام‌های گوناگون داشته باشند. با این توصیف مهمترین انواع گردو که در ایران کاشته میشوند عبارتنداز : گردوی کاغذی گردوی، سنگی گردوی ماکویی، گردوی سوزنی، گردوی نک کلاغی، گردوی ضیا آبادی، گردوی مازندان، گردوی خوشه ای و گردوی شهمیرزاد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: انواع متفاوت نهال گردو

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو