چهارشنبه، 13 اسفند 1399

کیفیت آب در پرورش گوسفند

کیفیت آب یک موضوع مهم در تولید و سلامت دام ها است. پنج معیار در سنجش کیفیت آب ، هم در انسان هم در حیوان مورد توجه قرار دارند : 
1. خواص ارگانولپتیک (بو و طعم)، 
2. خواص فیزیکی شیمیایی (pH ، مواد جامد محلول، اکسیژن محلول و سختی)، 
3. وجود ترکیبات سمی (فلزات سنگین، مواد معدنی سمی، فسفات های آلی و هیدروکربن ها ). 
4. وجود ‏املاح یا ترکیبات اضافی (نیترات ها ، سدیم، سولفات ها، آهن) 
5. وجود باکتری ها 
قابلیت دسترسی و کیفیت آب برای سلامت و توان تولیدی حیوان بسیار مهم است که بر اساس عواملی از جمله pH ، طعم و بو ، وجود املاح یا ترکیبات سمی سنجیده شده و هر یک به نوبه خود در میزان مصرف و جذب و دفع آب در بدن حیوان و رشد و تولید آن تاثیر گذار هستند . 
در مصرف آب بایستی وجود بعضی از آلودگی ها نظیر نیترات ، کلرور سدیم و سولفات ها ، املاح کلسیم و منیزیم و همچنین عوامل میکروبی و بیماریزا را جدی گرفته و سعی نمود آبی سالم با دمای مناسب و قابل قبول را در اختیار حیوان قرار داد. اکثر آلودگی های آب، یک اثر ناشناخته و نامحسوس روی توان تولیدی حیوان دارد ، مخصوصا در صورتیکه میزان آلودگی آب در غلظت های پائین باشد و به مدت طولانی مورد مصرف دام قرار گیرد در سلامت و تولید دام و طیور کاملا تاثیر گذار است 
آب با املاح بالا مي تواند موجب مرگ و مير دام ها شود. تاثيرات TDS بالا به طور معمول موجب برهم خوردن تعادل آب مي شود و كمتر به اثر يون بخصوص ارتباط دارد، البته برخي از يون ها مي توانند مشكلات خاصي را به وجود آورند. مواد محلول در آب ممکن است علاوه بر مضر بودنشان ، موجب تغیر فرمول غذائی یا جیره مصرفی شوند و یا ممکن است آب را غیر قابل مصرف سازند 
در جدول ذيل كيفيت آب آشاميدني دام ها بر اساس ميزان كل مواد جامد محلول و تاثيرات ناشي از آن آمده است. 
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری