هوادهی در استخرهای پرورش میگو

استفاده از هواده در صنعت آبزی‌پروری سابقه طولانی دارد و نقش آن در صنعت پرورش میگو در حهت افزایش تولید در واحد سطح، بهبود کیفیت محصول، کاهش قیمت تمام شده محصول و سودآوری تولید کنندگان حائز اهمیت است و می‌تواند بخشی از تنگناهای موجود در این صنعت را که ناشی از بالا بودن قیمت تمام شده و نداشتن قدرت رقابت با سایر تولید کنندگان جهانیست را تا حدی مرتفع سازد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: روش های هوادهی استخر پرورش میگو

استفاده از هواده در شرایط ایران کاملاً ضروری و جای استثنایی را برای پرورش دهنده باقی نمی گذارد. به ازاء حدوداً هر 8/0 هکتار ، 4 اسب بخار لازم است که اگر هر هواده یک اسب بخار توان داشته باشد به معنی 4 هواده خواهد بود. هرچه رنگ آب استخر تیره تر می شود، باید میزان کار هواده ها را افزایش داد.کسانی که از هواده استفاده نمی کنند ، علت کاهش در تولید را نباید ناشی از سایر نهاده ها در تولید بدانند. عدم استفاده از هواده و یا استفاده نامناسب و کم از هواده ها موجب مرگ تدریجی میگوها شده ، صاحب مزرعه فوراً متوجه این کاهش نمی شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: جدول شرایط آب و هوایی مورد نیاز و مدت زمان مرحله رشد میگو