نقش آب و كيفيت آب در توليد محصول

1.    دمای آب : دمای آب در طول سال،ماه و حتی در طول شبانه روز در حال تغییر است.
باتوجه به اینکه ماهی آبزی خونسردی است دمای بدن آن با دمای آب اطراف تقریبا برابر است . به همین دلیل است که تغذیه و رشد و متابولیسم بدن تحت تاثیر دمای محیط قرار میگیرند. از طرفی با افزایش دما، نیاز ماهی به اکسیژن نیز افزایش پیدا میکند که در این مواقع هوادهی استخر ضرورت پیدا میکند.دمای مناسب آب برای کپور معمولی 25 تا 30 درجه است .
2.      PH آب : حداقل و حداکثر PH مورد قبول 5/6 تا 9 در نظر گرفته شده است  PH. در  بعد از ظهرها به حداکثر میرسد که با پاشیدن آب آهک در اوایل صبح از افزایش شدید PH در بعد از ظهر ها جلوگیری می کند و در هنگام طلوع آفتاب به حداقل می رسد. PH خیلی زیاد یا پائین باعث آسیب به بافت های مختلف بدن به ویژه آبشش ها می شود. افزایش PH آب خاصیت سمیت بعضی مواد از قبیل آمونیاک را افزایش می دهد که آمونیاک برای ماهی سمی و خطر ناک است که برای پیشگیری از این رویداد باید PH آب به طور مرتب اندازه گیری شود هر چه دما بالاتر  رود   PH بالاتر می رود.

با کشتیار بیشتر بدانیم:  انواع ماهیان سرد آبی

3.     -شوری و سختی آب :شوری آبهای شیرین کمتر از یک گرم در لیتر است . ماهیان گرمابی پرورشی شوری تا 2 گرم در لیتر را تحمل میکند ولی حداکثر شوری قابل تحمل برای آنها حدود 9 گرم در لیتر است که در این حالت شوری بالای 2 باعث کاهش رشد ماهیها می شود. بنابر این هر چه آب سخت تر باشد تغییرات PH آب کمتر است و مسمومیت ماهی با فلزاتی از قبیل سرب،آهن،جیوه کاهش می یابد.سختی آب هم بر اساس غلظت کربنات کلسیم آب تعیین می شود .از نظر سختی، آبها را به چهار دسته تقسیم می کنند: آبهای نرم ، آبهای متوسط، آبهای سخت، آبهای خیلی سخت که مقدار غلظت کربنات کلیسم به ترتیب در آنها    0-75    75-150    150-300  و  بیش از 300 (mgr/L) می باشد.
    4.     اکسیژن محلول آب : اکسیژن یکی از فاکتورهای بسیار مهم و اساسی برای سلامتی ماهی است.در ماهیان مختلف  غلظت اکسیژن حدود  یک میلی گرم در لیتر است در صورتی که کمتر از آن باشد و ادامه پیدا کند ،معمولا کشنده خواهد بود که این حالت بیشتر در روزهای گرم، در شرایط استرس،ضعیف بودن ماهیها و شرایطی از این قبیل که ماهی به کمبود اکسیژن حساسیت بیشتری پیدا کند بسیار خطر ناک است . معمولا تلفات در در اوایل صبح یا در طول شب اتفاق می افتد . ماهیها  در محل ورود آب تجمع یافته،به سطح آب آمده و هوا را می بلعند و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند بی حال شده و تلف می شوند.

با کشتیار بهتر بکاریم: مدیریت تولید پلانکتون در استخرهای پرورش میگو

نشانه های کمبود اکسیژن در ماهیان :
 1- رنگ پریدگی پوست
 2- پرخونی آبششها
 3- خونریزیهای کوچک در بعضی از قسمتهای بدن