پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تاریخچه و وضعیت کشت کلزا در ایران

تاریخچه:

دانه روغنی کلزا از سال های گذشته واردکشور شده است که در سال 1372 که سال پایه کشت کلزا می باشد 94.5 هکتارکلزا در ایران کشت شدکه در این سال حدود 51.2 تن کلزا تولید شد با تحقیقات متعددی که روی این محصول انجام شد سطح زیرکشت آن افزایش قابل ملاحظه ای یافته تا جائیکه حدود 8 سال بعد یعنی سال 1380 کشت آن به بیش از 70 هزار هکتار با تولید بیش از 65000 تن رسید و این رقم به دلیل جایگاهی که کلزا در ایران پیداکرده است هر سال روبه افزایش است.

وضعیت کشت کلزا در ایران:

ويژگي  هاي گياه کلزا و سازگاري آن با شرايط آب و هوايي ايران ، اهميت اين محصول را بيشتر کرده و به عنوان نقطه اميدي در تامين روغن خوراکي مورد نياز کشور قرار گرفت. در ايران تحقيقات کلزا از سال 1373 شروع شد و در سال 1378 طرح کلزا با سطح برداشت 17240 هکتار و مقدار 17010 تن توليد در اين سال در ايران شروع شد. رکورد بيشترين سطح برداشت در سال زراعي 1386 با 198990 هکتار و 319398 تن تولید بود. سطح برداشت سال1396 در ايران حدود 103044 هکتار و تولید 185هزار تن بود. پیش بینی سطح برداشت 1397حدود 180 هزار هکتار و تولید بیش از 300 هزار تن است. برنامه کشت سال زراعی 98-1397، حدود 310 هزار هکتار و حدود 600 هزار تن تولید مي -باشد. و همچنين برنامه سال 1405 ايران سطح برداشت 670 هزار هکتار و تولید 1750 هزار تن است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: چــرا کلــــزا بکــــاریم؟

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا