آفات سویا - عسلک پنبه

عسلک پنبه                                                                     
      این آفت با نام عمومی عسلک پنبه یا سفیدبالك پنبه، بیشتر در مناطق گرم و معتدل فعالیت دارد. از نظر دامنه ی میزبانی، اين حشره بر روی حدود 600 گونه ی گیاهی مشاهده شده و به راحتی می تواند خود را با میزبان های گیاهی جدید وفق دهد. مراحل زیستی این آفت شامل تخم، پوره، شفیره و حشره ی کامل می باشند. طول عمر حشرات كامل ماده معمولا 10 تا 24 روز است كه در این مدت می توانند 66 تا 300 عدد تخم بگذارند. تعداد تخم‌هاي گذاشته شده به گیاه میزبان و دمای محیط بستگی دارد. اين آفت پنج سن پورگی دارد. پوره های سن اول حرکت محدودی دارند. پوره های سنين دوم، سوم و چهارم بی حرکت هستند و از غدد واقع در حاشيه‌ي بدن خود مواد مومی را ترشح می کنند که سبب پایداری بیشتر آن ها بر روی برگ‌ها میشود. تخم‌گذاری به صورت انفرادی یا گروهي و معمولا در زیر برگ ها صورت می گیرد. با توجه به شرایط آب و هوایی، اين حشره در سال داراي 9 تا 15 نسل مي‌باشد. عسلك به کمک قطعات دهانی زننده مکنده‌ي خود از شیره ی گیاهی تغذیه مي‌كند و در جمعیتهای بالا می-تواند موجب مرگ گیاهچه‌ها و هم‌چنین کاهش عملکرد گیاهان ميزبان گردد. این حشرات در هنگام تغذیه ماده  قندی چسبناکی به نام عسلک ترشح می کنند که سبب رشد قارچ‌های دوده ای و در نتیجه کاهش میزان تنفس گیاهان میشود. این آفت ناقل برخی از ویروس های گیاهی نیز می باشد. استفاده از سمومی مانند متاسیستوکس و کنفیدور در کنار سایر روشهای زراعی و بیولوژيک می تواند مفید باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا