یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

افزايش تحريك حسي حركتي (تحريك پذيري)

 بي قراري ديوانه وار، شاخ زدن، پرتاب كاه به وسيله ي شاخ ها، فشردن پوزه بر روي اشياء، كشيدن بدن، ضعف اندام هاي خلفي بدن و صداي گرفته در هاري ديده مي شود. در تتانی لرزش هاي عضلاني عمومي يا موضعي، انقباضات تونيك – كلونيك و عدم توانايي در برخاستن وجود دارد. در مسموميت با سرب، لرزش، دندان قروچه، تمايل حركت به سمت جلو و گاهي لگد زدن وجود دارد. در اختلالات حاد و دردناك حفره ي شكمي (جابجايي شيردان يا روده، انسداد مجراي اصلي صفراوي، انسداد حالب ها يا مجراي خروجي ادرار به وسيله ي سنگ و پيچ خوردگي رحم) علائم كوليك مثل حركات رو به عقب و جلو ، بلند كردن پا ، لگد زدن به شكم ، زمين خوابيدن و بلند شدن ديده مي شود.

در کشتیار بیشتر بهتر بکاریم: 

در مسموميت داخلی ناشي از آسيب شديد به كبد يا كليه ها ، اغماي شديدي(عدم هوشياري) وجود دارد. در بوتوليسم، فلجي عضلات صاف و مخطط ايجاد مي شود و اختلالات سيستم عصبي مركزي ( مغز و مننژها) و در حالت خواب آلودگي همراه با ساير بيماري ها ، حيوان سرش را به لبه ي آخور تكيه مي دهد و توجهي به محيط اطراف ندارد. چند روز بعد از يك بيماري شديد، گاو بي حال، بي تفاوت و افسرده مي گردد. خوردن غذا كاهش يافته يا كاملا قطع مي شود و لقمه ها كوچكتر از معمول مي گردند. چنين حيواناتي بيشتر وقت را بر زمين مي خوابند و مايل به ايستادن نيستند. حشرات را از خود دور نمي كنند، به طوري كه آنها بر روي پوست بيمار جمع مي شوند. چشم ها گود رفته اند و يك حالت تبدار و بي حالي نشان مي دهند. پوزه به ندرت ليسيده مي شود و ترشحات اطراف سوراخ هاي بيني را  مي پوشاند. 
سايررفتارهاي پاتولوژيکي شامل: سرفه هاي متناوب، خرناس كشيدن، تنفس صدادار، بادكردن تهيگاهها، استفراغ يا بازگرداندن غذا، راه رفتن خشك يا بدون تعادل ( آن گونه كه در اشكال مختلف لنگش و فلجي رخ مي دهد ) دفع ادرار يا مدفوع همراه با زور زدن مي باشد. علائم درد در گاو شامل ناله هاي منظم و طولاني ( درد در محوطه ي صدري ) يا ناله هاي مختصر گاه و بيگاه ( درد در محوطه ي بطني ) دندان قروچه، لرزش هاي عضلاني، عدم تمايل به حركت مي باشند . در موارد نادر ممكن است درد موجب تعريق دام گردد .