عوامل مصرف اکسیژن محلول در آب , و نشانه های کمبود اکسیژن


1.    تنفس موجودات زنده گیاهی و جانوری: تمام موجودات گیاهی که در طول روز از طریق فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند پس از قطع نور، خود مصرف کننده اکسیژن و تولید کننده دی اکسید کربن می گردند.
2.    تخمیر هوازی توسط باکتری های تجزیه کننده : باکتری ها برای تجزیه و تخمیر کود های آلی و لاشه موجودات آبزی نیاز به مصرف اکسیژن دارند. به همین دلیل اگر میزان کود های آلی اضافه شده به استخر بیش از حد متعارف باشد. با جذب و مصرف بیش از حد اکسیژن توسط باکتری ها ممکن است استخر دچار کمبود اکسیژن شده و مرگ و میر ماهیان رخ دهد.
3. اکسیداسیون : مواد معدنی و آلی موجود در آب که مقداری اکسیژن مصرف می کنند.
     از علائم حیاتی کمبود اکسیژن محلول آب در استخر های پرورش ماهی که نیاز هوادهی در استخر را آشکار می نماید به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
1 – بلعیدن هوا
2 – مرگ و میر در صبح زود
3 – تلف شدن ماهیان بزرگتر
4 – باز بودن دهان ماهی
5 – مشاهده حلزون های آبی در نزدیکی سطح آب

سایر مطالب مفید در کشتیار: گاز کربنیک در استخر پرورش ماهی گرم آبی