یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

گیاه شناسی محصول بادمجان 

•    اسم علمی Solanum melongena  
•    متعلق به خانواده Solanaceae 
•    بومی جنوب شرقی آسیا و احتمالاً هند 
•    در مناطق گرم و استوایی یک گیاه چندساله و در مناطق معتدله و سرد یک سبزی یک ساله 
•    ارتفاع بوته بین 0.5 تا 1.5 متر 
•    برگ‌ها پهن و کشیده بوده و به طور متناوب و شاید پوشیده از کرک باشند.
•    میوه آن سته و دارای شکل، رنگ و اندازه بسیار متنوع است. 
•    گل‌ها به رنگ بنفش و گاهی سفیدرنگ دیده می‌شوند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول بادمجان و مشخصه های بیومتریک هر مرحله فنولوژی

ارتفاع بادمجان بین 0.50 تا 1.5 متر می باشد.ریشه آن سطحي، منشعب و قوي است. ساقه آن نیمه خشبي، سبز رنگ و داراي شاخه های فرعي گسترده می باشد. برگها ساده، كنگره دار، سبز روشن و مانند سایرگیاهان این خانواده كركدار می باشند. گلها به صورت منفرد و یا درخوشه های دو یا چندتایي ظاهر می شوند. وقتي گل ها به صورت منفرد باشند میزان ریزش آنها 80 درصد كمتر از حالتي است که به صورت خوشه ای ظاهر شوند.گلها به اندازه 3 تا 5 سانتیمتر با دمگل مشخص، داراي 5 كاسبرگ، 5 گلبرگ به هم پیوسته به رنگ بنفش و سفید و 5 پرچم زرد رنگ که مادگي را كاملاً احاطه كرده می باشند. گل ها تا 40-50 روز پس از نشاء کاری ظاهر می شوند. بازشدن گلها و پخش شدن گرده ها معمولاً بین ساعات 6 تا 11 صبح تحت تأثیر روشنایي، دما و رطوبت منطقه روي مي دهد و با مشاهده و تجربه مشخص می گردد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مطالب مفید در کشاورزی

بادمجان فاقد نیاز ویژه به طول روز جهت گلدهی است. بادمجان به طور معمول گیاهی با خودگرده افشاني بالاست و میزان دگرگشني آن بستگي به ژنوتیپ، محل و میزان فعالیت حشره دارد. بادمجان از نوع سته یعني نوعي میوة گوشتي است که دانه ها در داخل آن قرار مي گیرند.كاسبرگها با میوه رشد مي كنند و اغلب داراي خارهاي زیادي هستند که در موقع برداشت محصول مشكلاتي را به همراه دارد.میوه های بادمجان در دامنة وسیعي از نظر شكل و رنگ مي باشند. میوه ها در ارقام مختلف به رنگ های سیاه، ارغواني، سبز، سفید، ابلق و رنگ ھاي بینابین دیده مي شوند. از نظر شكل میوه نیز تنوع بالایي در بادمجان وجود دارد و ارقام مختلفي از باریك و دراز تا كاملاً گرد در بادمجان مشاهده مي شود. بذر زرد رنگ و داراي فرورفتگي كوچك است. قطر بذر 2 تا 4 میلي متر و ضخامت آن نیم تا یك میلیمتر است