پنج شنبه، 14 مرداد 1400

علايم و طرز تشخيص لوک آمریکایی

نوزادان تلف شده دارای پوست چروکيده و خشک هستند. اين نوزادان به شدت به جدار حجره میچسبند به طوری که بعضی مواقع جداکردن آنها از حجرات بدون خراب کردن حجرات کار آسانی نيست (مراحل آخر بيماری). تلفات نوزادان غالبا دوره تغذيه صورت میگيرد. سطح حجرات سالم بعد از بسته شدن کمی برجسته و گنبدی شکل است ولی سطح حجراتی که نوزادان تلف شده اند، به سرعت مرطوب و تيره رنگ شده و به طرف داخل فرورفتگی پيدا میکنند. در اين حالت زنبوران پرستار برای سرکشی و اطلاع از چگونگی حال نوزادان سوراخهای ريزی در سطح حجرات به وجود میآورند که بزرگی آنها حدود سر يک سوزن تهگرد است، در حالتهای خفيف پس ازمدتی در حجره ها به وسيله زنبوران داخل کندو برداشته شده و نوزادان تلف شده به خارج از کندو برده میشوند، از نوزادان تلف شده بويی شبيه به بوی سريشم به مشام میرسد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: معالجه بیماری لوک آمریکایی

اگردريکی از حجره هارا بازکنيم، خواهيم ديدکه نوزادتلف شده به طورقائم درداخل حجره قرار گرفته و زبان آن به طرف جلوکشيده شده است. درمراحل اوليه بيماری اگر چوب کبريت يا ميلهای چوبی راداخل بدن نوزادفروبريم،در موقع بيرون آوردن خواهيم ديد که محتويات داخل بدن نوزاد به صورت رشته ای شبيه مواد پلاستيکی کش آمده و اين کشيدگی تا حدود پنج سانتیمتر ادامه پيدا کرده و قطع نمیشود


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری