یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

کاشت درخت سنجد با بذر

۱- برای کاشت هسته سنجد باید صبر کنید تا میوه‌های سنجد روی درختان به طور کاملا طبیعی رسیده و تغییر رنگ دهند. (میوه سنجد در بیشتر نقاط کشور ما در فصل پاییز می‌رسد)
۲- زمانی که میوه آغاز به تغییر رنگ کرد، آن را از شاخه بچینید و قسمت گوشتی میوه را از روی آن جدا کنید.
۳- مراقب باشید هنگام جدا کردن گوشت میوه، آسیبی به هسته نرسد. می‌توانید هسته را با آب ولرم بشویید تا همه بقایای گوشتی میوه که به آن چسبیده، کاملا پاک شوند.
۴- هسته سنجد را در مخلوطی از خاک پیت ماس یا خاک اره مرطوب بکارید و آن را آبیاری کنید.
۵- گلدان را برای مدت یک ماه در دمای معمولی اتاق در برابر نور غیر‌مستقیم خورشید قرار دهید و در تمام این مدت همواره بستر کاشت را مرطوب (و نه خیس و غرقاب) نگه دارید.
۶- بعد از گذشت یک ماه، گلدان را برای مدت سه ماه به مکانی با دمای ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد انتقال دهید و همچنان رطوبت مورد بذر را تامین کنید.
۷- بعد از گذشت سه ماه، گلدان را به مکانی با دریافت نور مستقیم خورشید، آبیاری روزانه و دمای ۲۴ درجه سانتیگراد انتقال دهید. در حدود ۶ هفته طول می‌کشد تا اولین جوانه‌های سنجد را مشاهد کنید.