وظایف پرورش دهنده ماهی سردابی

خرید نوزادان ماهی و پرورش آنها به طرق مختلف (متناسب با هر ماهی و شرایط آب و هوایی مختلف)
غذا دادن به ماهی ها به صورت دستی یا ماشینی
نظارت بر سلامت ماهی ها به صورت دائم و دوره ای
دسته بندی ماهی ها از نظر اندازه و قرار دادن آنها در محفظه های متناسب
نظارت دائم بر دمای آب و میزان اکسیژن آن

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به بازار کار پرورش ماهی

تمیز کردن فیلترها ، آکواریوم ها و استخر ها
فروش ماهی پس از رشد کامل
نگهداری از ساختمان ها، تجهیزات و زیستگاه ماهی ها
پرورش دهندگان ماهی معمولا کارگران کمی دارند و بیشتر کارهای بالا را خودشان انجام می دهند.