آب و هوای مطلوب درخت گیلاس

آب و هوای مطلوب درخت گیلاس:
سطح پراکندگی و انتشار این درخت خیلی وسیع است یعنی در  آب و هوای گرم و معتدل و سرد معتدل سبز شده و محصول کافی می دهد.
مع هذا بهترین هوا برای زندگی این درخت نقاط معتدل سرد مانند نواحی کوهستانی میباشد با توجه به اینکه گیلاس در مقابل پوسیدگی قهوه‌ای ، حساس می‌باشد، بایستی در جایی که آب و هوا برای توسعه این بیماری ، خیلی سرد یا خیلی خشک می‌باشد کشت گردد. در مناطقی که دارای بارانهای زمستانه خوب و تابستانهای خشک و خنک هستند ایده‌آل می‌باشند

برای رشد موفقیت آمیز گیلاس شرایط آب و هوایی خاصی مورد نیاز است. درخت گیلاس از ماه آبان تا اسفند نیاز به سرمای زمستانه دارد و در طی این مدت سرمای لازم برای شکستن خواب گیلاس تأمین می‌شود. به طور کلی گیلاس باید در مناطقی کاشته شود که تقریباً در هنگام گلدهی خطر یخبندان وجود نداشته باشد. یخبندان می‌تواند تولید گیلاس را در ارتفاعات بالاتر محدود کند.
درختان گیلاس با دماهای بالای تابستانه که در بسیاری از قسمتهای داخلی دره معمول است به خوبی سازگار نیستند. به عقیده برخی از دانشمندان دماهای بالا موجب تولید میوه‌های دوقلو یا میوه‌های دارای زائده گوشتی می‌گردد. اینگونه میوه‌ها بازارپسند نبوده و تولیدکنندگان تجارتی و فروشندگان آن‌ها را حذف می‌کنند. چنین میوه‌هایی برای تولیدکنندگان خانگی قابل قبول و قابل مصرف هستند. دماهای بالای تابستانه همچنین موجب استرس درخت شده و در برخی اندام ها آفتاب سوختگی ایجاد می‌کند. اندام‌هایی که دچار آفتاب سوختگی شده‌اند در مقابل حمله آفات و بیماری‌ها حساس می‌شوند. در صورت وجود بارندگی بین زمان شکوفه و برداشت، عوامل بیماری زا بیشتر می‌شود و اگر بارندگی مقارن با برداشت محصول باشد میوه‌ها ترک برداشته و تقریباً ارزش خود را از دست می‌دهند.