آفت ها - بالشک مرکبات

بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)
مشخصات و زیست‌شناسی: بالشتک مرکبات از نظر تراکم جمعیت و پراکندگی، گونه غالب شپشک‎های مرکبات در استان مازندران است. کیسه تخم در این حشره پنبه‌ای، نیم‌دایره و کاملاً محدب است. تخم‌ها، بیضوی
 و در ابتدا برنگ زرد لیمویی و براق است. پوره سن اول به رنگ قهوه‌ای روشن است.
 موهای مخرجی مهم‌ترین عامل تشخیص پوره‌های سن اول است.
در سطح پشتی پوره سن دوم (مرحله زمستان‌گذران) یک خط کمرنگ قهوه‌ای ظاهر
می‌شود. خط قهوه‌ای پشتی در پوره سن سوم، پررنگ‌تر و تحدب بدن نیز بیشتر است.
حشرات ماده جهت تخم‌گذاری معمولاً سطوح بیرونی درخت را ترجیح می‌دهند.
آفت مذکور دو نسل در سال داشته و به صورت پوره سن دو زمستان گذرانی می‌نماید. فعالیت این حشره از اواخر فروردین شروع می‌گردد.
پوره‌های سن یک نسل اول در اواسط خرداد ماه و پوره‌های سن یک نسل دوم در اوایل شهریور ظاهر می‌شوند. نقاط اوج پوره‌های سن یک در نسل‌های اول و دوم، به ترتیب در اوایل تیر و اواخر شهریور است. این آفت دارای دیاپوز اختیاری است.
حشرات ماده بکرزا،100 درصد ماده‌زا هستند. به طور متوسط، دوره انکوباسیون تخم، پوره‌های سنین اول تا سوم حشره کامل به ترتیب 2/11، 13، 4/12، 2/12 و 5/14 روز به طول می‌انجامد. مدت زمان شفیرگی‌نر، 7/10 روز است.
کفشدوزک کریپت Cryptolaemus montrouzieri و قارچ Verticilium lecanii مهم‌ترین دشمنان طبیعی بالشتک مرکبات هستند. بهترین زمان سم‌پاشی اوج جمعیت پوره‌های سن اول بالشتک مرکبات (حساس‌ترین مرحله آفت) می‌باشد. بنابراین کنترل شیمیایی باید در اوایل تیر ماه با یکی از سموم فسفره مانند مالاتیون و یا دورسبان صورت پذیرد. کفشدوزک کریپت به عنوان مهم‌ترین حشره شکاری بالشتک مرکبات در باغ‌های مرکبات شناسایی شده است. پرورش و نگهداری این کفشدوزک در زمستان و رهاسازی آن در اوایل بهار و همزمان با فعالیت آفت موثر می‌باشد.
نزدیک بودن درختان مرکبات به یکدیگر سبب انتشار آفت در منطقه و همچنین افزایش رطوبت می‌گردد. بنابراین باید فاصله درختان از یکدیگر در زمان کاشت (بسته به نوع رقم و پایه) رعایت شود.
خسارت: درخت‌های جوان و نهال‌های مرکبات بیشتر مورد حمله این کنه قرار می‌گیرند. آلودگی میوه ها به سیاهک و کاهش عملکرد میوه ها از خسارات آن می باشد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات