آفات و بیماری ها: سفیدک سطحی بادام

سفیدک سطحی بادام به طور معمول از اواسط تابستان شیوع می یابد و اولین علائم آن ایجاد لکه های سفید خاکستری در سطح تحتانی برگ ها است. بعداً این لکه ها به یکدیگر پیوسته و قشر سفید رنگی در سطح زیرین برگ به وجود می آورند. غالباً در سطح فوقانی برگ لکه های قرمز یا قهوه ای رنگی به ظهور می رسد که در مقابل لکه های سفید سطح زیرین قرار دارند. در اواخر شهریور ماه روی قشر سفید سطح زیرین برگ نقطه های سیاه رنگی ظاهر می شوند که اندام جنسی قارچ است.

با کشتیار بیشتر بدانیم:نیازهای آب و هوایی بادام

مبارزه: با توجه به اینکه فعالیت قارچ از اواسط تابستان شروع می شود، خسارت آن چندان زیاد نبوده و در صورتیکه سفیدک در بعضی از نواحی شدت داشته باشد می توان درختان را به محض مشاهده ی اولین علائم بیماری در پشت برگ ها توسط قارچ کش کاراتان یا سموم گوگردی سمپاشی نمود .


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری