طبقه‌بندی واریته‌های برنج

واریته‌های برنج از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (FAO)، به شیوه‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شود که از نظر طول دانه به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

الف) برنج‌های خیلی طویل که اندازه دانه آنها بیش از 7 میلی‌متر است. ب) برنج‌های طویل که دانه آنها بین 6 تا 7 میلی‌متر طول دارند.

ج) برنج‌های متوسط که طول دانه آنها بین 5 تا 99/5 میلی‌متر است. د) برنج‌های کوتاه که طول دانه آنها کمتر از 5 میلی‌متر است.

در ایران نیز برنج را براساس طول دانه به 3 نوع دانه‌بلند، دانه‌متوسط و دانه‌کوتاه تقسیم‌بندی نموده‌اند. به برنج‌هایی که طول دانه آنها بین 61/6 تا 7 میلی‌متر باشد دانه‌بلند گفته شده و از مرغوب‌ترین نوع برنج محسوب می‌شود. برنج‌هایی که طول آنها بین 5/5 تا 6/6 میلی‌متر است، دانه‌متوسط و برنج‌هایی که طول آنها از 5/5 میلی‌متر کمتر باشد، دانه‌کوتاه گفته می‌شود. این نوع برنج‌های دانه‌کوتاه از نظر تجاری ارزش کمی دارند. (اخوت و همکاران،1376)

 ارقام برنج کشت شده در استان مازندران:

ارقام محلی:

صدری (دمسیاه، هاشمی و . . . ) ، طارم (دیلمانی، سنگ طارم، طارم رشتی، اهلمی طارم، بینام و ...)؛

ارقام پرمحصول:

خزر، فجر، ندا، نعمت، سپیدرود، هراز، آمل3، هراز و ...

متخصصان و پژوهشگران اصلاح نبات برنج كشور، سال‌های نسبتاً زیادی است كه برای تهیه ارقام جدید برنج كه از كمیت وكیفیت خوبی برخوردار بوده و در برابر حمله آفات و بیماری‌های مختلف قارچی مقاومت كافی داشته و در برابر ورس و سرما نیز كاملاً مقاوم باشند، فعالیت دارد كه در نتیجه واریته‌های اصلاح‌شده‌ای تهیه گردیده‌اند، كه در طبقه‌بندی دیررس و میان‌رس و زودرس جای می‌گیرند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج