شناخت و تاریخچه محصول سیر

تاریخچه محصول سیر
سیر گیاهی است تک لپه از خانواده لیلیاسه  Liliaceae  ،پیازی است که از چند پیاز کوچک و پهن که سیرچه نامیده می شود تشکیل گردیده است.بر اساس منابع بدست آمده از مصر باستان بعنوان یک گیاه زراعی از سه هزار سال قبل از میلاد مسیح آن را می شناختند. از گونه A.Lingicuspis  بعنوان اجداد وحشی سیر زراعی نام برده شده است. سیر بومی آسیای مرکزی یعنی منطقه ای که در شمال و شمال غربی تبت،در محل تلاقی مرزهای جنوبی روسیه و مرزهای غربی چین قرار دارد می باشد و در هندوستان بصورت وحشی می روید. در کتاب دست نوشته  موجود سانسکریت است بطرز شگفت انگیزی دانستنی های مربوط به سیر مطرح شده است.کتاب توصیفی از کوهستان مقدس که در آن گیاهان شفا بخش از جمله سیر می رویند آغاز می شود: آه ای کوه مقدس  ثروتهای بی پایان،ای جانبخش و دلنواز با ابرهای بلندت بر سقف آسمان،در بیشه های زیبایت با پژواک آواز پرندگان،گیاهان درشت همچون آتش  قربانگاه می درخشد. طبق گفته  پلینی(دائره المعارف نویس بزرگ رومی) سیر برای مصریان مقدس بوده زیرا به آن سوگند یاد می کرده اند. ارسطو سیر را نباتی انرژی زا و شفا بخش ذکر کرده است.زمانی که مارکوپولو از مرزهای ناشناخته چین در استان یونان عبور می کرد متوجه شد که مردم این ناحیه اکثراً غذایشان خام ولی با سس سیر می خورند. سیر در چین و اروپا بعنوان ادویه و به منظور استفاده دارویی و همچنین استفاده در بعضی از آئین های مذهبی مورد مصرف بوده و سپس بتدریج به سایر نقاط دنیا برده شد و بصورت سیر خوراکی بشکل تازه یا خشک(پودر سیر) بعنوان چاشنی غذاها مورد استفاده قرار گرفت و اهمیت اقتصادی پیدا کرد..همچنین برگ سبز آن برای تغذیه در سبزی تازه مطرح شد که امروز نیز مورد مصرف دارد. بر اساس نوشتار تاریخ نویس یونانی، هرودوت، نخستین شورش تاریخ بشر توسط کارگران معبد خوفو بخاطر قطع شدن جیره سیر آنها به وقوع پیوسته است.آلبرت شوایتزر بسیاری از بیماریها با سیر درمان می کرد در طی دو جنگ جهانی نام مستعار پنی سیلین روسی را به خود گرفت چون از ضماد آن برای پانسمان زخم ها و دمان عفونت ها به ویژه قانقاریا استفاده می کردند . سیر قبل از جنگ جهانی دوم بیشترین استفاده دارویی را در آلمان داشت.