جدول جیره غذایی روزانه در 26 الی 30 درجه برای پرورش ماهی

اگر اندازه غذای مصرفی بزرگتر از اندازه دهان ماهی باشد،نمی تواند مورد مصرف قرار گیرد. از طرف دیگر اگر اندازه غذا کوچک باشد به خوبی توسط ماهیان دیده و صید نمی شود به علاوه این که ماهی انرژی زیادی صرف گرفتن غذا می کند که این امر سبب کاهش رشد و هدر رفتن انرژی ماهی خواهد شد. 

با کشتیار بیشتر بدانیم:  صید ماهیان ماهی قزل آلا