تخم ریزی و لقاح میگو

اغلب میگوهای پنائیده در ماههای گرم سال، هنگامی که دمای آب به بیش از 20 درجه سانتی گراد می رسد، شروع به تخم ریزی می کنند. تخم ریزی بین ساعات 8 شب تا 6 صبح و بیشتر بین ساعات 22 تا 2 بامداد صورت می گیرد. معمولاً یک ماده میگوی آماده، هنگامی که در بستر در حال استراحت یا حرکت است، یکباره بی قرار شده و حرکات شنای دایره واری را آغاز می کند. در حین این عمل، با باز و بسته کردن متناوب بدن، تخم از سوراخ های جنسی که در قاعده سومین پای حرکتی واقع شده اند و اسپرم نیز از تلیکوم که در پنجمین پای حرکتی است همزمان خارج شده و لقاح صورت می گیرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: میگوی موزی

حرکات پاهای شنا موجب پراکنده شدن تخمک ها و اسپرم های غیر متحرک  در آب شده و درصد لقاح را افزایش می دهد. هنگامی که تخم ها در تماس با آب دریا قرار می گیرند، در قشر خارجی آنها واکنشی به وجود می آید که منجر به ایجاد یک لایه حفاظتی ژله مانند شده و از پلی اسپرمی تخم ها جلوگیری می کند.

پس از لقاح تقسیمات سلولی آغاز و به شکل گیری جنین منجر می شود. فاصله زمانی آغاز این تقسیمات تا خروج لارو میگو از تخم، به شدت تحت تاثیر درجه حرارت و شوری محیط بوده و به علاوه ، در گونه های مختلف نیز متفاوت است. شکل تخم ها در ابتدا نا منظم است؛ اما پس از چند دقیقه ، به واسطه جذب آب و ایجاد لایه حفاظتی، تخم ها حالت کروی به خود خواهند گرفت.