پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تعریف و شناخت گلخانه

تعریف گلخانه:


 گلخانه یا  greenhouse  بخش محدودی از فضاست که در آن کلیه عوامل محیطی قابل کنترل بوده و برای کشتهای متراکم و تولید محصول خارج فصل و یا خارج از محیط طبیعی گیاه احداث میگردد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.

بیشتر در کشتیار: شرایط لازم برای احداث گلخانه

 

تیپ گلخانه

مصالح

نوع دریچه

مزایای مهم

عیوب مهم

چوبی

چوب-پلاستیک

بدون دریچه

ارزان

تولید کم- آفات وبیماریهای زیاد و عمرکم

تونلی:تک واحدی

لوله گالوانیزه-پلاستیک

جانبی-سقفی

آلودگی کم و عمر زیاد

افزایش مصرف سوخت

پیوسته:چند واحدی

لوله گالوانیزه-پلاستیک

جانبی-سقفی

تهویه خوب, قابل اتوماتیک شدن

گران

شیشه ای

اسکلت فلزی-شیشه

جانبی- سقفی

استحکام بالا، عمرطولانی تهویه خوبقابل اتوماتیک شدن

بسیار گران ، هزینه سوخت بالا


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری