پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تعریف کندو و انواع آن

محل زندگی و زاد و ولد زنبوران عسل را کندو می گويند. در داخل کندو  زنبوران با ساختن حجرات شش ضلعی در طرفين پايه مومی به پرورش نسل و ذخيره کردن گرده گل و عسل می پردازند. انسان برای بهره گيری از زنبور عسل درابتدا ازکندوهای بومی استفاده می کرد که به تدريج بر تکنيک آن افزوده شد و امروزه به طورقابل توجهی در ساختن کندوها پيشرفت حاصل شده است. به طورکلی کندو به دو صورت بومی و جعبه ای وجود دارد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری