یک شنبه، 30 شهریور 1399

آفات و بیماری درختان هلو

از جمله آفات درختان هلو می توان به شته ، شپشک، انواع کنه های گیاهی و لارو حشره بید زرد رنگ هلو اشاره کرد که می بایست در زمان مناسب و قبل از آسیب رسی به برگهای جوان و سرشاخه های درختان با استفاده از سموم مناسب با این آفات مبارزه و فعالیت آنها را محدود و کنترل کرد. پیچیدگی برگهای هلو از بیماری های شایع این درخت است که نوعی بیماری قارچی می باشد که بخصوص آب و هوای سرد و مرطوب بهاره به ظهور آن کمک می کند. برگها دچار پیچ و خم می شوند و بر روی برگها نیز لکه هایی قرمز رنگ ظاهر می شود. لکه های در نهایت زرد و سفید می شوند. یکی از بهترین راه های درمان بکارگیری قارچکشها بخصوص در فصل پاییز و بعد از ریزش برگها و یا در طی دوران رکود درخت و قبل از بیدرا شدن جوانه های آن است. از جمله قارچشکها نیز می توان به قارچکش‌های حاوی عنصر مس اشاره کرد. همچنین درطی فصل رشد نیز می توان از قارچکشی با نام کلروتالونیل Chlorothalonil اشاره کرد که اثر خوبی روی کنترل این بیماری دارد. هنگام استفاده از قاچکش علیه این بیماری تمامی قسمتهای گیاه باید به قارچکش آغشته شود.همچنین برگها را باید از پای درخت جمع آوری و نابود کرد

بیماری قارچی دیگر درختان هلو لکه سیاه است که شرایط آب و هوای مرطوب این بیماری را تشدید می کند. زمان مناسب برای سمپاشی گیاه مبتلا به این بیماری  بعد از ریزش  گلبرگها است. پوسیدگی قهوه ای بیماری قارچی دیگری است که میوه ها ی در حال رسیدن را مورد حمله قرار میدهد. شرایط آب هوایی بارانی و مرطوب مورد علاقه این قارچ است. در ابتدا لکه های شکل گرفته روی میوه ها کوچک هستند اما به تدریج بزرگتر می شوند و نواحی بزرگی را شکل می دهند. لکه برگی باکتریایی بیماری دیگری است که بر روی برگها میوه ها و ساقه های جوان و نازک لکه هایی قرمز-ارغوانی رنگ را با مرکزی سفید رنگ ایجاد می کند. در مراحل پیشرفته پوست میوه ها را لکه های نسبتا بزرگ قهوه ای –سیاه رنگ می‌پوشاند.گال طوقه بیماری قارچی دیگری است که موجب ورم کردن قسمت طوقه،  ضعیف شدن و زرد شدن برگها و ریزش آنها می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مر حله هلو