درجه بندی و بسته بندی موز

خوشه های موز را باید بوسیله قلاب و یا تیرهای عرضی طاق و یا یک سیستم قرقره ای آویزان شوند یک چاقو تیز با تیغه فولادی و نازک و خمیده برای بریدن دستک های موز از روی خوشه بکار برده می شود زمانی که قسمتی از ساقه بر روی خوشه باقی می ماند باعث رشد قارچ و ایجاد پوسیدگی در زمان حمل و رسیده کردن می شود. برای جلوگیری از رشد قارچی که باعث پوسیدگی می گردد در موقع حمل و رسیده کردن دستکهای موز باید با یک قارچ کش قبل از بسته بندی ضدعفونی شوند و سپس دسته های موز که هر کدام 3 تا 7 عددتك میوه، موز می باشد در کارتونهای بیست کیلویی بسته بندی شوند.

توصیه های زیر برای بسته بندی میوه های موز انجام می گیرند :

1) بسته بندی باید مطابق با تقاضای خریداران صورت پذیرد لذا آگاهی از نظرات آنها ضرورت دارد.

2) خوشه های حاوی میوه ها (cluster ، dehand) را در داخل آب تمیز فرو ببرید و یا با قراردادن بر روی چرخ هایی بخوبی با فوران آب بشوئید. آب مورد استفاده را مرتباً تعویض نمائید تا در اثر وجود شیره های گیاهی و ضایعات میوه ها آلوده نگردد.

3) میوه ها را به آرامی جابجا کنید تا دچار لهیدگی نشوند.

4) هیچگاه شاخه های حامل میوه را در زمان حمل بر روی همدیگر قرار ندهید.

5) میوه های موز را قبل از بسته بندی بخوبی خشک کنید تا امکان آلودگی و پوسیدگی کاهش یابد.

6) فقط میوه های با کیفیت را بسته بندی نمائید زیرا میوه های نامرغوب موجب نزول کیفیت کالا و ضایع شدن سایر میوه ها می گردند.

7) از کارتن های مرغوب بهره گیرید زیرا کارتن های نامرغوب در شرایط مرطوب بسرعت از هم می پاشند.

8) میوه های هم اندازه را در یکجا بسته بندی کنید.  

9) میوه های همسن را در یکجا بسته بندی نمائید.

10) در فواصل بین میوه ها از بالشتک ها و صفحات پلاستیکی نرم بهره گیرید.

11) جعبه های میوه را به وزن یکسان برسانید.

12) از میوه های هم کیفیت در یک کارتن سود جوئید و هیچگاه میوه های نامرغوب را در زیر جعبه ها نگذارید زیرا اطمینان خریداران را از دست خواهید داد.

13) از سرایت آفات و بیماری های پس از برداشت جلوگیری بعمل آورید