پنج شنبه، 14 مرداد 1400

آفت سویا- شته‌ي سویا

شته‌ي سویاAphis glycines                                                                                     
     شته‌ سویا قادر است در جمعیت های بالا خسارت قابل توجهی را وارد نماید. شته‌ها دارای دگردیسی تدریجی هستند و مراحل زندگی  آن ها شامل تخم، پوره و حشره‌ي کامل می باشد. شته ها به دو فرم جنسی و غیرجنسی تولید مثل می کنند. این شته ها قادرند در بهار و تابستان بدون حضور افراد نر تولید مثل کنند و با تولید افراد ماده ی بي‌بال، به سرعت جمعیت خود را افزایش دهند. در اواخر تابستان شته های مهاجر (شته های بال‌دار) پدیدار مي‌شوند، به سمت میزبان  زمستان گذران خود پرواز می کنند و در آن جا به صورت جنسی تولید مثل می نمایند.
     شته ها دارای قطعات دهانی زننده  مکنده می باشند. در نتیجه، با سوراخ کردن بافت‌هاي گیاهی می توانند از شیره گیاه تغذیه نمایند. شته‌ي سويا اغلب از برگها، ساقه‌ها و غلاف ها تغذیه می کند و از مرحله سه  برگچه ای بر روی گیاه قابل رویت است. تغذیه ی این آفت در تراكم‌هاي بالا می تواند سبب چروکیدگی و زردی برگها، عقیم شدن بذرها و کاهش بیش از 40 درصدی عملکرد محصول گردد. کمبود پتاسیم و افزایش غلظت نیتروژن که به دلیل استفاده‌ي بی رویه از کود های ازته ایجاد می شود، با ترد کردن بافت‌هاي گیاه سبب بروز خسارت های شدیدتری می شود. از خسارتهای غیر مستقیم آفت می توان به انتقال ویروس های گیاهی اشاره کرد. لازم به ذکر است تولید عسلک توسط شته ها سبب رشد قارچ های دوده ای مي‌شود که این امر سبب کاهش تنفس و در نتیجه رشد گیاه مي‌گردد. هنگامی که تعداد شته ها از 250 عدد در هر بوته تجاوز کرد، باید اقدام به مبارزه نمود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا