آب و هوا و فعالیت‌های آفات و بیماری های برنج

شفیره‌های كرم ساقه‌خوار برنج در حدود اوایل اردیبهشت‌ماه و هنگامی كه حداقل دمای هوا 10 درجه سانتی‌گراد باشد، در داخل ساقه‌های باقیمانده برنج سال قبل و یا علف‌های هرز مزرعه و در اطراف سوراخ‌های ایجاد شده توسط لاروها، تشكیل می‌گردد.

در حدود بیستم اردیبهشت‌ماه، اولین پروانه‌ها ظاهر می‌شوند كه در اواسط خردادماه به حداكثر تعداد خود می‌رسند.

تفریخ تخم‌ها در دمای حداقل 10 تا 12 درجه سانتی‌گراد و به مدت 5 تا 11 روز (بسته به دمای محیط) انجام می‌گیرد. این كرم در طول سال 2 تا 3 نسل داشته و از زمان نشاء‌كاری تا هنگام برداشت برنج در مزارع فعالیت زیستی دارد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تاریخ‌های کاشت و برداشت برنج

از دیگر بیماری‌های مهم برنج، بلاست می‌باشد که هر ساله خسارات شدیدی در میزان عملکرد برنج وارد می‌سازد. در نواحی معتدل كه دوران باران‌های ریز و یا بارندگی‌های خفیف طولانی می‌باشد، بلاست برنج در مرحله پنجه‌زدن شدید بوده و اغلب بوته‌ها می‌میرند.

چنانچه در 5 روز متوالی، رطوبت‌نسبی‌هوا از 70% بیشتر، دما بین 25 تا 35 درجه سانتی‌گراد و ابرناكی نیز بیشتر از 8/6 باشد،  شرایط مساعدی برای طغیان این بیماری فراهم می‌گردد.

معمولاً كرم ساقه‌خوار و بلاست برنج به عنوان شایع‌ترین آفات و بیماری در بین سایر امراض برنج در مزارع شمال کشور به شمار می‌آیند که آگاهی از وابستگی‌های آب و هوایی فعالیت‌های این امراض، جهت مبارزه با آن بسیار حیاتی می‌باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج