وضعیت محصول و ارقام هلو در استان آذربایجان غربی

در اوایل بهار گلهای درختان هلو قبل از برگها به شکل منفرد و یا دو تایی در کنار هم ظاهر می‌شوند. گلها صورتی رنگ به قطر 3-2.5 سانتیمتر با 5 عدد گلبرگ و در اکثر انواع درخت هلو، خود بارور هستند. یعنی دانه های گرده یک گل می تواند مادگی همان گل را بارور کند و میوه تشکیل شود. در واقع گرده افشانی قبل از باز شدن غنچه گل انجام می شود که از نظر علمی به این عمل -گرده افشانی در حالت غنچه Cleistogamy - گفته می‌شود. میوه های هلو دارای پوستی کرکدار هستند . همانطور که اشاره کردم در رابطه با پرورش این گیاه عمل اصلاح نژاد بسیار انجام شده است و به همین دلیل انواع و ارقام مختلفی از این گیاه وجود داردکه می توان آنان را بر اساس خصوصیاتی که دارند از جمله ارتفاع درخت، رنگ گوشت و...گروه‌بندی کرد . برخی از پرورش دهندگان بر اساس خصوصیت شکاف خورد هسته هلو آنان را در دو گروه عمده قرار میدهند: در گروه اول هسته به راحتی شکاف می خورد و دانه آن قابل مشاهده است (هلوی هسته جدا Free stone) که این نوع از انواع هلو گوشتهای نرمی نیز دارند و گروه دوم  انواعی هستند که هسته محکمی دارند و این هسته شکاف نمی خورد (Cling stone) که این نوع از هلوها گوشت محکمی نیز دارند. رنگ گوشت نیز در انواع مختلف متفاوت و به رنگ قرمز، زرد و سفید می‌باشد. درختان هلو بعد از 3-2 سال بعد از زمان کاشت به میوه‌دهی می رسند البته از نظر تجاری و میزان میوه دهی ، عمر کوتاهی دارند و اگرچه تا حدود 20 سال به زندگی خود به راحتی ادامه می دهند اما بعد از 12-10سال میوه دهی ، درختانی پیر محسوب شده و با درختان جوان جایگزین می شوند.

هلو انجیری : قدرت رشد بالا و پربار،شروع گلدهی اواخر فروردین،زمان رسیدن میوه اواخر تیرماه،رنگ پوست صورتی و قرمز تند،رنگ گوشت آن زرد است،هسته جدا بوده،گوشت آن سفت است و قابلیت نقل و انتقال بالا را داراست،نسبت به سرمای دیررس بهاره و گرمای تابستان حساس می باشد.

 هلو آلبرتا پیش رس : قدرت رشد بالا،گلدهی اواخر فروردین،زودرس،زمان رسیدن میوه اواخر خرداد ماه،میوه ها گرد و کشیده و پوست قرمز تیره با زمینه زرد،هسته جدا می باشد.

 هلو حاج کاظمی : گلدهی میانرس،میوه متوسط تا درشت،خاصیت حمل و نقل مناسب،هسته جدا،مناسب برای تازه خوری و صنعت کمپوت سازی می باشد

 هلو ولد آبادی : قدرت رشد متوسط،تاج گستر،دیررس،زمان رسیدن میوه اوایل شهریور،شکل میوه گرد،بزرگ،رنگ پوست زرد با پوشش قرمز،بافت گوشت قرمز و طعم فوق العاده می باشد

هلو زعفرانی : قدرت رشد بالا،گلدهی اواخر فروردین،زودرس،زمان رسیدن میوه اواخر خرداد ماه،میوه ها گرد و کشیده و پوست قرمز تیره با زمینه زرد،هسته جدا می باشد.

 هلو فرانسه پیش رس : قدرت رشد متوسط،زودرس،زمان رسیدن محصول اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد،میوه با پوشش قرمز تند و بافت سفت می باشد

 هلوی رد هون : مبدا آن آمریکاست،قدرت رشد آن بالاست و از ارقام پر محصول،شروع گلدهی اواخر فروردین و زمان رسیدن میوه اواخر تیر و اوایل مرداد،نسبت به سرمای دیررس بهاره و گرمای تابستان حساس،میوه آن متوسط-درشت و گرد با رنگ پوست صورتی و قرمز تند و رنگ گوشت آن زرد است

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مر حله هلو

 هلو گلدن کویین : قدرت رشد متوسط،زودرس،زمان رسیدن محصول اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد،میوه با پوشش قرمز تند و بافت سفت می باشد

 هلو سبز : قدرت رشد بالا،زمان رسیدن میوه مردادماه،شکل میوه گرد،پرزدار،رنگ پوست نسبتا سبز با لکه های قرمز،رنگ گوشت زرد،بافت میوه سفت و هسته جدا با قابلیت حمل و نقل بالا می باشد.

 هلو جی.اچ.هیل : مبدا آن امریکا،رشد آن ضعیف،شروع گلدهی اواخر فروردین و حدود 10 روز،زمان رسیدن میوه اوایل شهریور،میوه گرد،رنگ پوست قرمز تند و رنگ گوشت زرد،رقم هسته جدا و مصارف تازه خوری و کمپوت سازی مناسب است،به سرمای بهاره حساس است و در برابر گرمای تابستان مقاوم می باشد

 هلو رد تاپ : مبدا آن امریکاست،قدرت رشد بالا و پربار،شروع گلدهی اواخر فروردین،زمان رسیدن میوه اواخر تیرماه،رنگ پوست صورتی و قرمز تند،رنگ گوشت آن زرد است،هسته جدا بوده،گوشت آن سفت است و قابلیت نقل و انتقال بالا را داراست،نسبت به سرمای دیررس بهاره و گرمای تابستان حساس می باشد

 هلو دکسی رد : مبدا آن امریکاست،قدرت رشدو گستردگی بالا دارد،زمان رسیدن محصوا اواسط تیرماه،رنگ پوست قرمز تند با زمینه زرد،گوشت آن زرد با رگه های قرمز،قابلیت انباری و حمل ونقل بالا را داراست،به سرمای بهاره حساس است.

 هلو اسپرینگ تایم : مبدا ان امریکاست،نمونه زودرس،اندازه میوه کوچک و رنگ پوست صورتی تا قرمز،میوه از نوع هسته چسبیده،قابلیت حمل و نقل پایین می باشد

 اسپرینگ کرست : نمونه زودرس،زمان رسیدن میوه اواخر خرداد،رنگ پوست قرمز صورتی شفاف،هسته جدا،بافت گوشت سفت،قابلیت انبارمانی حمل و نقل مناسب و مصرف تازه خوری دارد

 هلو رد اسکین : قدرت رشد بالا،دیررس،زمان رسیدن میوه شهریور،رنگ پوست زرد و قرمز تند،کاملا هسته جدا و گوشت دارای بافت سفت،در برابر سرمای بهاره و گرمای تابستان بسیار مقاوم می باشد

 هلو ارلی گلو : مبدا آن کانادا،زودرس،زمان رسیدن میوه اوایل تیرماه،میوه ها کشیده و درشت،رنگ پوست زرد-صورتی،هسته چسبیده،بافت گوشت آن سفت می باشد

 هلو شاستا : قدرت رشد بالا،گلدهی اواخر فروردین،زودرس،زمان رسیدن میوه اواخر خرداد ماه،میوه ها گرد و کشیده و پوست قرمز تیره با زمینه زرد،هسته جدا می باشد.

هلو رم استار : مبدا ایتالیا،قدرت رشد بالا،دیررس،زمان رسیدن میوه اواخر مرداد،رنگ پوست زرد با پوشش قرمز تند،بافت آن سفت و کم پرز،هسته جدا با قابلیت حمل و نقل مناسب می باشد

 هلو فایت : قدرت رشد متوسط،تاج گستر،دیررس،زمان رسیدن میوه اوایل شهریور،شکل میوه گرد،بزرگ،رنگ پوست زرد با پوشش قرمز،بافت گوشت قرمز و طعم فوق العاده می باشد.

 هلو می کرست : قدرت رشد بالا،تاج گسترده،زودرس،زمان رسیدن محصول خردادماه،شکل میوه گرد و اندازه متوسط،رنگ پوست زرد با پوشش قرمز تند با گوشت سفت می باشد

 هلو اسپرینگ بل : مبدا ایتالیا،قدرت رشد متوسط،زودرس،زمان رسیدن محصول اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد،میوه با پوشش قرمز تند و بافت سفت می باشد.

هلو سان کرست : گلدهی میانرس،میوه متوسط تا درشت،خاصیت حمل و نقل مناسب،هسته جدا،مناسب برای تازه خوری و صنعت کمپوت سازی می باشد

در کشتیار بیشتر بخوانیم: آفات و بیماری درختان هلو