گرما و سرما در استخر های پرورش ماهی گرم آبی

 گرما
     یکی از عوامل تاثیر گذار در زمان تقسیم بچه ماهی به استخرهای پرواری دمای هوا است. صبح زود مناسب ترین زمان برای این کار است. گرمای هوا باعث آزاد شدن گاز های مضر از کودهای ته نشین شده در کف استخر می شود. از طرفی وقتی آب گرم شود اکسیژن محلول آن کاهش می یابد که روی مصرف اکسیژن توسط ماهی ها اثر منفی می گذارد. یکی از اقداماتی که برای جلوگیری از افزایش گاز آمونیاک صورت می گیرد عملیات آهک پاشی است. این عمل دمای آب را اندکی بالا می برد. بنابراین باید از شرایط وقوع هوای گرم مطلع بود تا آهک پاشی در ظهر صورت نگیرد و تاثیر مضاعفی بر گرم شدن آب نگذارد.
     با اطلاع از وقوع گرمای شدید می توان ارتفاع آب استخر را تنظیم نمود تا تلفات کاهش یابد. بدین صورت که معمولا ارتفاع آب استخرها 5/2 – 2 متر است. معمولا نیم متر اول بیشترین تغییرات دمایی را دارد. هنگام وقوع گرمای شدید با افزایش ارتفاع آب می توان فضای بیشتری را برای ماهی فراهم نمود و تلفات را کاهش داد.
سرما
     دوره پرورش ماهی در خوزستان یک ساله است. کپور ماهیان چینی در ابتدای سال دوم جهت پرورش به همراه کپور معمولی همان سال به استخر های پرواری معرفی می شوند. زمان این دوره بسته به شروع فصل سرما در سال دوم متغیر است. زیرا با شروع فصل سرما در نیمه آذر ماه، آب سرد شده و ماهی تمایلی به خوردن غذا ندارد و به قسمت های پایین ستون آب می رود که این باعث کاهش وزن ماهی می گردد و پرورش دهنده متضرر می گردد. با توجه به آغاز دوره برداشت از نیمه آذر و پایان آن در بهمن و اسفند، با آگاهی از زمان شروع سرما در فصول سرد سال می توان نسبت به تعیین زمان صید تصمیم مناسب را اتخاذ کرد.