نیاز مندی آب و هوایی تولید انگور

اقداماتی که توسط صاحبان باغات انگور در هر ماه با توجه به شرایط آب و هوایی انجام می شود به شرح ذیل است:
فروردین : آماده سازی  پایه درختان مو و...
اردیبهشت: کنترل بیماری سفیدک  و دادن کود حیوانی - پابیل کردن اطراف بوته های مو از نيمه دوم ارديبهشت تا پايان خرداده ماه،خرداد : کنترل بیماری کرم خوشه خوار انگورو آبیاری
 تیر : هرس سبز و کنترل انگلهای که اطراف درخت ممکن است دیده شود و آبیاری- شخم بهاره (پابیل) در باغات سنتی -فقط در اطراف بوته ها و زدن کولتیواتور در بین ردیفها به همراه استفاده از روتیواتور در سیستمهای تربیتی ایستاده-مبارزه از طریق درو با داس و یا کندن با بیل در سیستم سنتی در اوایل تیرماه
-مرداد: آبیاری وکنترل رشد انگور
-شهریور :  برداشت محصول

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شناخت و معرفی محصول گردو

-مهر :  ادامه برداشت محصول و انتقال آنها به خارج از باغ- تولید کشمش و.....
 -آبان:  زمستان گذرانی
-آذر: زمستان گذرانی – استفاده از یخ آب
-دی:   زمستان گذرانی- با توجه به اینکه در زمستان قسمتی از   شفیره ها در زیر علف های خشک و پوسیده در سطح زمین به سر می برند استفاده از یخ آب می تواند به نابودی این بخش از شفیره ها و در نتیجه کاهش آفت در موقع ظهور خوشه های گل کمک کند.
-بهمن:  زمستان گذرانی
-اسفند: هرس و دادن موادمغذی به پای درخت مو در صورت مساعد بودن جو