چگونگی هرس درختان مرکبات

مهم‌ترین هرس درختان مرکبات، هرس شکل (فرم) است. با این هرس باغداران با تجربه و آشنا به اصول باغدارای به درخت شکل درست می‌دهند. این هرس از خزانه آغاز شده و هنگامی که نهال را از خزانه اول به خزانه دوم (انتظار) می‌برند، تمام شاخه‌های فرعی تا ارتفاع  20 تا 25 سانتی‌متری (ارتفاع پیوند) حذف می‌کنند. در این مرحله ریشه‌ها هم هرس می‌شوند و ریشه‌های شکسته یا بد شکل قطع می‌شوند. در خزانه دوم پس از این که پیوندک گرفت، همه شاخه‌های پایه را (پایین‌تر از پیوندک و بالاتر از آن) قطع می‌کنند.
شاخه اصلی را در یک سانتی‌متری بالای پیوندک (15 روز پس از پیوند) می‌برند. به هنگام انتقال نهال پیوند شده به زمین اصلی (کاشت نهال)، ریشه آن را اصلاح می‌کنند، یعنی ریشه‌های شکسته، بیمار، زخمی و بد شکل را قطع می‌کنند.
پس از کاشت نهال، شاخه اصلی آن را در ارتفاع 80 تا 100 سانتی‌متر قطع و تمام شاخه‌های اضافی غیر پیوندی را حذف می‌کنند. در سال دوم یا سوم پس از کاشت نهال (بستگی به رشد درخت جوان دارد) 3 تا 4 شاخه را که تنه اصلی درخت، زاویه 45 تا 60 درجه داشته باشند در چهار جهت و به فاصله ارتفاعی 15 سانتی‌متر از هم انتخاب می‌کنند و بقیه شاخه‌ها را حذف می‌کنند. باغدارانی که در انتخاب شاخه‌ها با زاویه مناسب، دقت نمی‌کنند بعدها دچار مشکل(تولید کم یا شکستن شاخه‌ها) می‌شوند.
هرس در این مرحله تقریباً به پایان می‌رسد و از سال سوم به بعد هرس نگهداری (به طور محدود) انجام می‌شود. به این ترتیب که شاخه‌های نَرَک، خشک، شکسته، شاخه‌های ریزپیوندک و شاخه‌هایی که روند رشدشان درست نباشد، حذف می‌شوند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات